Kopretinová třída - paní učitelky: Jana Dufková a Lenka Eichlerová

Červen

 

ČERVEN 

 

Blok činností jsme nazvali "Výpravy do světa radostí"

 

        Oslavíme společně s dětmi MDD

        Budeme soutěžit, tancovat

        Budeme pozorovat květiny a živočichy v trávě, u rybníka a vyprávět si o nich

        Seznamovat se s názvy květin

        Společně se budeme těšit na prázdniny

        Cestovat prstem po mapě

        Vyprávět si, kam pojedeme na prázdniny

 

Co nás čeká?

 

1. 6.    Oslavíme v MŠ dětský den

14. 6.  Odpolední posezení s rodiči - zhotovení  malého výrobku

20. 6. Hudební dopoledne s Inkou Rybářovou - "Námořnický bál"

 

           Krtek

           Na zahradě pana Pelce

           zkoušel krtek kotrmelce.

           Odpoledne ve středu

           svedl kotoul dopředu. 

           Pak se učil do pátku

           kotrmelec pozpátku.

 

 

 

 

KvětenCo nás čeká v měsíci květnu

 

Celý měsíc květen nám vyplní povídání a činnosti na téma "RODINA"  

 

Tematický blok jsme nazvali: „Tam, kde nám je nejlépe"

·        Budeme si povídat o rodině

·        Učit se znát jména jednotlivých členů rodiny

·        Předškoláci se pokusí svojí rodinu namalovat

·        Budeme se zajímat o povolání svých rodičů, seznámíme se s různými profesemi

·        Budeme si povídat o tom, jaká je naše maminka

·        Vyrobíme si dárek pro maminku k svátku

·        Budeme si zpívat písně o jaru a pozorovat kvetoucí jarní přírodu

 

 Jaké akce nás ještě čekají?

-  10. 5. Vyšetření zraku

-  21. 5. Návštěva Městské policie Kosmonosy v MŠ

     -  25. 5. Celodenní výlet do ZOO v Liberci

 

 

 

Duben

 

Co nás čeká v dubnu?

 

- 5.4. - přednáška p. Kholové (B přízemí)

           - téma: efektivní komunikace s dětmi, styly výchovy

- 6.4. - 7.4. - zápis předškoláků do ZŠ

- 18.4. - Divadýlko v MŠ - Plech a Neplecha v lese

- 6.4, 13. 4. a 20.4. - plavání v Jičíně

- 25.4. - Výlet do Starých Hradů

- 26.4. - Čáry, máry na paloučku - čarodějnický rej na zahradě MŠ

 

 

 • Budeme se seznamovat s domácími zvířaty a jejich mláďaty, poznávat jejich zvuky, zpívat, malovat a tvořit z papíru.
 • Budeme si hrát na dopravu, poznávat dopravní prostředky, rozlišovat je podle místa pohybu, seznamovat se s dopravními značkami a semaforem, učit se bezpečnému přecházení, pozorovat dopravu ve městě.
 • Budeme se připravovat na čarodějnický rej, proměníme se v ježibaby a ježidědky, uvaříme si kouzelný čarodějnický lektvar, budeme tančit, zpívat a soutěžit, vyrobíme si čarodějnici, pojedeme na výlet do Starých Hradů za kouzelnými bytostmi.

 

 

 

Březen

 

Co nás čeká v březnu?

 

·       16. 3.,  23. 3.    - plavání v Jičíně

·       5. 3. - 9. 3.       -  jarní prázdniny

·       29. 3. - 30.3.   -   velikonoční prázdniny

 


 Plán činností na březen

 

Téma:        Když jaro zavolá
Podtéma: Příroda se probouzí
                 
Domácí zvířata a mláďata
                  Těšíme se na Velikonoce

• Budeme si všímat prvních znaků jara a pozorovat měnící se přírodu

• Budeme se seznamovat s domácími zvířaty a jejich mláďaty, poslouchat jejich zvuky
• Seznamovat se s tradicemi Velikonoc a velikonočními zvyky
• Říkat si velikonoční koledy a říkanky
• Malovat velikonoční vajíčka

• Připravíme si velikonoční překvapení

 •  Budeme malovat kolektivní obrázek do výtvarné soutěže  "POLÁMAL SE MRAVENEČEK"  aneb příroda kolem nás

 

Koleda, koleda jarní trávo,

ať je tady všechno zdrávo!

Koleda, koleda, travičko,

vyskoč aspoň maličko.

 

A pak ještě výš,

udělej nám skrýš.

 

Pro zajíčka, pro vajíčka

i pro toho koledníčka,

co si pokoj nedá a vajíčka hledá!

 

 

 

 

Únor

 

ÚNOR 

  V průběhu celého února se budeme společně s dětmi připravovat a těšit na „karneval.“ Termín konání bude upřesněn v průběhu února.

       Prosíme rodiče, vyrobte dětem jednoduchý kostým.  

   

Karneval

Pojďte dál, pojďte dál, máme tady karneval.
Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety.
Pojďte dál, pojďte dál, právě začal karneval.

 

- společně si vyzdobíme třídu

- o karnevalu nás čeká rej masek, soutěže a tancování

    „Určitě si to užijeme!“

- celý tento měsíc budeme také cestovat z pohádky do pohádky

- budeme rozlišovat dobro a zlo v pohádkách, kladné a záporné hrdiny

- poslouchat pohádky kouzelné, s dětským hrdinou, o zvířátkách

- rozlišovat prózu a veršované pohádky

- zahrajeme si s dětmi divadýlko  

- budeme si prohlížet knihy a učit se s nimi správně zacházet  

- podle počasí si budeme užívat zimních radovánek (bobování, stavění sněhuláka atd.)

 

Co nás ještě v únoru čeká?

-     9. 2. začínají lekce plavání v Jičíně (pouze pro přihlášené děti)

   -    12. 2.  pohádka v loutkovém sálu Domu kultury v Ml. Boleslavi "Jak s andělem šili čerti"    

 

 

 

 

Leden

 

Přejeme všem rodičům a jejich dětem šťastný rok 2018!!
p. učitelky Lenka E. a Jana D.

LEDEN

 

Po zimních prázdninách si zavzpomínáme na uplynulé vánoce a pak se s chutí pustíme do objevování tajemství, která s sebou přináší paní zima.

- budeme si povídat o životě ptáků a zvířat v zimě

- pozorovat zimní krajinu a výtvarně ji ztvárňovat

- podle počasí budeme zkoumat vlastnosti sněhu a ledu

- užívat si zimních radovánek (bobování, hod sněhovou koulí na cíl, stavění sněhuláka ......)

- povídat si o životě v oblastech věčného sněhu a ledu

 

                  Zima

                 Mrzne, sněží to to zebe,

                 hodně sněhu spadlo z nebe,

                 ptáčkové teď starost mají,

                 jak potravu obstarají.

                 Kde jsou v domě hodná dítka,

                 dávají jim do krmítka

                 trochu zrní, trochu máčku,

                 ať si dají do zobáčku.

 

 

 

 

Prosinec

 

Prosinec

 • V prosinci budeme společně prožívat adventní čas
 • Seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi
 • Podílet se společně na přípravě Vánoc a Mikuláše - těšit se z příjemných zážitků
 • Zpívat písně a koledy
 • Vyrábět vánoční dárky různými výtvarnými technikami
 • Připravovat na vánoční besídku

Anděl

Anděl sedí na obláčku,

čáry, máry čaruje.

 

Vyčaroval Mikuláše,

moc se z toho raduje.

 

To mi věřte,  milé děti,

čarování není žert.

 

Něco se mu nepovedlo

a tak k němu přibyl čert!

 

Co nás čeká v prosinci?

 

 • 5.12. - Mikulášská nadílka
 • 7.12. - Přednáška pro rodiče na téma "Školní zralost" (B-přízemí v 15.30)
 • 13.12. - Vánoční besídka
 • 20.12. - Divadýlko v MŠ "Oskárek ve vánočním balíčku"
 • 20.12. - Vánoční dílna s rodiči (od 15.00) a vypouštění balónků s vánočním přáním na zahradě MŠ (od 16.00)
 • 27.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny

Krásné a klidné vánoční svátky 

                                            vám přejí Kopretinky!

 

 

 

 

Listopad

 

Listopad

 

Na začátku listopadu ještě budeme objevovat krásy podzimu, na vycházkách budeme pozorovat měnící se přírodu a těšit se z palety barev, které podzim nabízí. 

     Tematický blok činností, který vyplní celý měsíc listopad  jsme nazvali : „O svém těle všechno víme“

 

Budeme si povídat:  

- o svém těle (děti si prostřednictvím říkadel a písniček upevní názvy částí lidského těla)

- o ochraně zdraví

- o tom, jak se správně obléci vzhledem k počasí

- začneme se připravovat na Mikuláše a čerty

 

Čistím zoubky řízy, řízy

ať jsou bílé jako břízy.

Ať jsou bílé jako sníh,

ať má každý radost z nich.

 

Bílé zoubky v puse máme,

každý den si o ně dbáme.

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,

horní a pak dolní řadu.

Aby ani jeden z nás,

neměl v zubu žádný kaz.

 

Jaké akce nás ještě čekají v průběhu měsíce?

-  1. 11. " Tři pohádky o Honzovi"  divadelní představení v MŠ 

-  3. 11.  Ve třídě děti navštíví "Zoubková víla" a poví nám, jak se starat o své zuby.   

 

 

 

Říjen

 

Říjen

 

V měsíci říjnu nám pobyt ve školce vyplní tyto činnosti:

 

- pozorování podzimní přírody, změn v přírodě

- povídání o darech podzimních zahrádek a sadů (ovoce, zelenina)

- budeme pozorovat měnící se počasí a vyzkoušíme, co všechno dokáže vítr

- vyrobíme papírové větrníky nebo dráčky

 

Jaké akce nás čekají?

 

 13. 10. - Kloboukový bál (prosíme, připravte dětem jednoduchý klobouček dle vlastní fantazie).

 12. 10.  Ukončení sběru (prosíme ochotné tatínky o pomoc při nakládaní  12. 10. ráno) Bližší informace se ptejte ve třídě.

                   Za  pomoc velice děkujeme!!

 

 

Uskutečníme také výlet do přírody (na Štěpánku za veverkami)

- termín dodatečně upřesníme

 

Na konci října nás čekají podzimní prázdniny. Nahlaste, prosím, docházku dětí 26.10. - 27. 10. 2017

 

 

 

 

Září

 

„Výpravy za poznáním“

 

- je název vzdělávacího programu, který bude po celý školní rok hravou formou seznamovat děti s okolním světem, připraví dětem spoustu zajímavých činností a přinese plno nových informací a dovedností. 

 

                    Na všechny děti se těší paní učitelky Jana a Lenka

 

 

„Kopretinka jmenuje se tahle bílá kytička

 z každé na svět usmívá se kluk a nebo holčička.

 Celý rok tu bude spolu objevovat ten náš svět,

 budem si hrát, cvičit, zpívat a o všem si vyprávět“


Září 

První měsíc školního roku proběhne v duchu seznamování s novými kamarády a přivykání zvyklostem při soužití v kolektivu. 


- Budeme si povídat o tom, co jsme prožili o prázdninách.
- Pomocí různých pohybových her ("Kamarádi ježci", "Komu hodím míč?", hra na tělo "Jak se jmenuješ") budeme děti    seznamovat se jmény všech kamarádů.

- Nové děti naučíme znát svou značku a orientovat se v novém prostředí.

- Zopakujeme si a nové děti seznámíme s pravidly kopretinkové třídy.  

- Navštívíme s dětmi školní jídelnu a prohlédneme si prostory, do kterých se děti při běžném provozu MŠ nedostanou. 
- Naučíme děti básničky a písničku na téma kuchař.

- Budeme pozorovat v přírodě začínající podzim.

 

Jaké akce nás čekají?

  

20. 9. - Divadlo v MŠ „O vykutáleném štěstí“

Informativní schůzka pro rodiče  - termín bude vyvěšen na dveřích třídy.