Motýlková třída - paní učitelky: Majka Hušková a Bc. Jana Křížková

Červen

 

ZÁBAVA A HRY VENKU

 

Škola v přírodě - Vodníci

Co se děje pod hladinou

Týden dětských radovánek - Loučení se školáky

 

4.6. - 8.6. Škola v přírodě Prostřední mlýn

20.6. Inka Rybářová

21.6.- Odpolední spaní ve stanech

         OD 17.30 na zahradě sportovní hry s rodiči

         ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY -kdo má školní tašku přinese si jí

         Opékání

 

              TĚŠÍMĚ SE NA VÁS MAJKA, JANA, VĚRA

Poslední týden budeme ve třídě do 27. 6. potom už v jiných třídách u nás bude probíhat rekonstrukce elektriky

 

 

 

 

 

Květen

 

Máme rádi.......

Když se ruce potkají (svátek maminek)

Lidské tělo

 

- vyrábění pro maminky

- naučíme se nové písničky a básničky

-malujeme

-cvičíme i venku

-chystáme překvapení

 

Celý měsíc květen u nás bude praktikantka Karolína Ráczová

 

   Co nás čeká

10.5. Měření zraku ZPŠ

17.5. Celodenní výlet do Mirákula

21.5. Akce na zahradě Policie,Hasiči,Záchranáři

30. 5. Pojedeme do Horních Stakor na návštěvu k prvňáčkům

  - schůzka na školku v přírodě

 

          TO SE PODAŘÍ

Maminko, mámo,  já tě mám rád, chtěl bych ti něco k tvému svátku dát.

Kytičku, růžičku, že tě nosím v srdíčku a tuhle malou písničku.

Mamino, mámo, to se podaří, náš táta semnou dneska uvaří,

mističku pudinku a navrch rozinku a k tomu velkou pusinku.

 

 

 

Duben

 

 DÍVEJ SE A UVIDÍŠ

 

 Poznej svoje město

·       vycházky po Kosmonosích

·       poznat  Základní školu, Knihovnu, Lékárnu, Městský úřad, Loretu ........

 

Jak se žilo kdysi a dnes

·       encyklopedie

·       pohádky

·       výstava „U nás na gruntě“ v Kosmonosích

 

Čarodějnický rej

·       vyrábění

·       tanečky

·       slavnost na zahradě

 

CO nás čeká

6. - 7. 4. zápis předškoláků do ZŠ

18.4. Plech a Neplecha v lese pohádka v MŠ

20. 4. poslední plavání

26.4. Čarodějnický rej na zahradě

- podle počasí dopolední výlet do mini ZOO v Mladé Boleslavi

 Za sysly na Radouči

vycházky po Kosmonosích

 

 

 

 

Březen

 

      Březen-KNIHA A JÁ

                   KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ

·       rozvoj a užívání všech smyslů

·       osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

·       podpora a rozvoj zájmu o učení

·       rozvoj schopnosti sebeovládání

·       ochrana osobního soukromí a bezpečí

·       osvojení si poznatků potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

·       vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Zapojíme se do výtvarné soutěže:

Téma: Polámal se mraveneček, aneb příroda kolem nás.
       

29. 3.  velikonoční prázdniny

 

 

 

Únor

 

V zdravém těle zdravý duch                                                    

 

Známe svoje tělo

Cestujeme vesmírem

 

Záměrem je

podporovat fyzickou a psychickou zdatnost

rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky

koordinace pohybu

rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

zpřesňovat smyslové vnímání

rozvoj paměti

podpora zájmu o učení

základy práce s informacemi

seznámit se se základy vědy a techniky

vnímat nekonečnost vesmíru

vytváření povědomí o vědě a vývoji

V pátek 9. 2. 2018 jedeme plavat do Jičína-/pro přihlášené/

 

 

 

 

Leden

 

Leden u Motýlků - My se zimy nebojíme-Smích a zábava

 

      Ledové království

      Karneval křížem krážem

·        pozorujeme změny v přírodě

·        pokusy s ledem a sněhem

·        posilování fyzické zdatnosti při zimních sportech

·        povídání o volně žijících zvířatech

·        Karnevalový rej

·        Hra s barvou

·        Zimní karnevalové radovánky

 

29. 1. 2018 Jedeme na pohádku do Dolních Stakor  -„Jak s andělem čerti šili „

 

 

 

 

Prosinec

 

V měsíci prosinci si budeme užívat Advent

- lidové zvyky

-básničky, říkadla

-písně a koledy

-vyzdobíme se třídu

- příprava na vánoční Andělskou besídku

-vyrábění z různých materiálů

-vyzkoušíme různé techniky při vyrábění

 

   Andělíček

Už se těším andílku,

na vánoční nadílku.

Chci být hodný moc a moc,

vydržím to do vánoc.

A potom zas malinko

začnu zlobit,

maminko.

 

 

 Co nás čeká

5.12. Mikulášská nadílka

                čertovské nebo andělské oblečení

14.12. Vánoční andělská besídka od 15,00 hodin - Andělské oblečení

20. 12. dopoledne: Oskárek ve vánočním balíčku

             pořad v MŠ

20.12. Balonky Ježíškovi

            od 15.00 vánoční dílnička a posezení ve třídě

             od 16.00 pouštění balonků na zahradě

 

 

 

 

Listopad

 

Okolo nás je plno barev

-barevná koláž

- hra s listy

- míchání barev

 

- rozlišujeme hudební nástroje

- písničky, básničky o listopadu, listí

- pouštění draka

- vycházky do přírody

 

Co nás čeká

1.11. Tři pohádky o Honzovi

          - představení v MŠ

3.11. Zdravé zoubky

          - preventivní výukový program ZPŠ

          v 8,00 hodin ráno prosíme, aby děti přišly do 7.50 hodin do školky

Podle počasí pojedeme za veverkami

-půjdeme za koníčky  do léčebny

 

 

 

 

 

Říjen

 

ŠKOLKA, TO JE LEGRACE

Poklady podzimu

Po cestičce k lesíčku

 

Celý měsíc s námi bude praktikantka Tereza Nohynková

Budeme sbírat přírodniny

Chodit do přírody - podle počasí, za příznivého pojedeme na výlet na Klokočku

Naučíme se nové básničky, písničky

Cítit se dobře v kolektivu

 

12. 10. končí sběr - prosíme rodiče (tatínky nebo dědečky) o pomoc při nakládání od 7.00 hod.

13.10. Kloboukový bál na zahradě

26.-27.10 jsou Podzimní prázdniny - bude spojený prázdninový provoz, napište se

 

 

 

 

Září

 

Září v Motýlkové třídě:

·       Kamarádíme spolu

·       Schůzka motýlkových rodičů 19.9.2017 15.15 hod. -třída

·       Divadlo v MŠ  -  20. 9. 2017  -  „O vykutáleném štěstí“

·       Povídat si budeme o kamarádění, pravidlech, značkách, jménech, budeme zpívat, cvičit, kreslit……..

 

·       Básnička, kterou se učíme:

 

Září

 

Září větrem rozcuchané

pouští draky na poli,

prvňáci a učitelé,

pospíchají do školy.