Motýlková třída - paní učitelky: Majka Hušková a Bc. Jana Křížková - asistent pedagoga Věra Doubková

Prosinec

 

ČAS PLNÝ KOUZEL

Předvánoční skotačení

Pohádkové vánoce

 

- Mikuláš, čert a anděl

- vyrábění, kreslení, stříhání

- naučit se nové básně, písničky, tanečky

- lidové tradice - co to je Advent

- koledy

- pohádka v MŠ

- dramatizace Betlém

- dílnička s rodiči

- nadílka

 

Co nás čeká

4. 12. ČERT A KÁČA -pohádka v MŠ

5.12. Čertování ve třídě Mikulášská nadílka

16.12. Nadílka ve třídě Motýlkové vánoce

 

18.12. Vánoční dílnička s rodiči + Balonky Ježíškovi od 15.00

20.12. Vánoční návštěva ve firmě Leadec - vylovení kapříka

                                                                       - šupinka pro štěstí

                                                                       - návštěva dílny

                                                                       - dáreček

od 23.12. - 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny

 

 

 

 

Listopad

 

LISTOPAD - BAREVNÝ SVĚT

MALÍŘOVA PALETA

BAREVNÉ CINKÁNÍ

·       listopadové svátky - sv. Martin

·       barevný podzim

·       barevná koláž

·       podzimní písničky, básničky

·       geometrické tvary

·       letiště

·       koncert

·       divadelní představení

·       dentální hygiena

·       příprava na Advent - Andílci

 

Co nás čeká:

5.11. Exkurze na letiště Václava Havla

6. 11. pohádka v MŠ

8.11. Dětská nota - koncert

14.11. Zoubková víla - dentální hygiena

28. 11. školní jarmark na zámku

RODIČE V PÁTEK 29. 11. BUDEME VYSTUPOVAT S VÁNOČNÍM PÁSMEM NA ROZSVÍCENÍ STROMEČKU V KOSMONOSÍCH NA ČERNINSKÉM NÁMĚSTÍ

OD 17.00 HODIN.

- prosíme o pomoc, přivést děti na vystoupení a obléknout jako andílky- jednoduché oblečení přes zimní  věci

     DĚKUJEME A TĚŠÍME SE

 

 

 

Říjen

 

ŠKOLKA TO JE LEGRACE

 

   - POKLADY PODZIMU

   - PO CESTIČCE K LESÍČKU

 

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

- orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

- uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky

narozeninové oslavy

- podzimní klobouková slavnost

- sběr přírodnin

- písničky, básničky, říkadla

 

 

CO NÁS ČEKÁ:

7 - 8.10 Sběr

            7.00 - 16.30 kontejner ve dvoře

8. 10. pohádka v MŠ

              Přijela k nám návštěva

16. - 17.10 Vánoční focení

      od 15.00 hod. s rodiči

17.10. Podzimní klobouková slavnost na zahradě

23.10. Pohádka v MŠ

             Tři pohádky

29.10 - 30.10. Podzimní prázdniny

                       Prosíme, vyplňte docházku

 

  Od 2. 10. začínají Sportovky

  Ostatní kroužky druhý týden v říjnu

 

 

 

 

 

Září

 

PO PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLKY

 

Noví kamarádi

Dva jsou více než jeden

 

- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání

- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády

- orientovat se ve školním prostředí

- spolupracovat s dospělým

- zapojovat se do činností

- postarat se o své osobní věci

 

Co nás čeká

11.9. Třídní informativní schůzka od 15.00 hodin

13. 9. jedeme do Městského divadla v Mladé Boleslavi

            Proletět se duhou