Motýlková třída - paní učitelky: Majka Hušková a Bc. Jana Křížková - asistent pedagoga Věra Doubková

Říjen

 

ŠKOLKA TO JE LEGRACE

 

   - POKLADY PODZIMU

   - PO CESTIČCE K LESÍČKU

 

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

- orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

- uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky

narozeninové oslavy

- podzimní klobouková slavnost

- sběr přírodnin

- písničky, básničky, říkadla

 

 

CO NÁS ČEKÁ:

7 - 8.10 Sběr

            7.00 - 16.30 kontejner ve dvoře

8. 10. pohádka v MŠ

              Přijela k nám návštěva

16. - 17.10 Vánoční focení

      od 15.00 hod. s rodiči

17.10. Podzimní klobouková slavnost na zahradě

23.10. Pohádka v MŠ

             Tři pohádky

29.10 - 30.10. Podzimní prázdniny

                       Prosíme, vyplňte docházku

 

  Od 2. 10. začínají Sportovky

  Ostatní kroužky druhý týden v říjnu

 

 

 

 

 

Září

 

PO PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLKY

 

Noví kamarádi

Dva jsou více než jeden

 

- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání

- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády

- orientovat se ve školním prostředí

- spolupracovat s dospělým

- zapojovat se do činností

- postarat se o své osobní věci

 

Co nás čeká

11.9. Třídní informativní schůzka od 15.00 hodin

13. 9. jedeme do Městského divadla v Mladé Boleslavi

            Proletět se duhou