Motýlková třída - paní učitelky: Majka Hušková a Bc. Jana Křížková - asistent pedagoga Věra Doubková

Prosinec

 

ČAS PLNÝ KOUZEL - PŘEDVÁNOČNÍ SKOTAČENÍ

- POHÁDKOVÉ VÁNOCE

 

·       prožívání adventu

·       lidové tradice

·       příprava vánoční besídky - pohádka „Jak Nebavína ukradla vánoční kouzlo“

·       básničky, písničky pro Mikuláše

·       zpívání koled

·       vyrábíme a zdobíme na vánoce

 

 

   CO NÁS ČEKÁ

4.12. Vánoční zámek Loučeň - dopolední výlet

5.12. Mikulášská nadílka ve školce

12.12. Sněžibaba a čert  - pohádka ve školce

18.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA OD 15.00 HODIN „VÁNOČNÍ KOUZLO“

20.12. Pouštění balonků Ježíškovi

           Od 15.00 ve třídě vánoční dílnička s rodiči

           Od 16.00 pouštění balonků a zpívání koled s celou školkou

 

 

 

 

 

Listopad

 

Listopad

Barevný svět - Malířova paleta

   Barevné cinkání

 

- naučíme se nazpaměť krátké texty, záměrně  si zapamatovat a vybavit

- vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

- samostatně jíst, používat příbor

- v kulturních místech (např. divadlo, koncert) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění

- vyrábění z vylisovaných listů

- hry s barvami

- geometrické tvary

-rozlišujeme hudební nástroje

 

Co nás v listopadu čeká

 

9. 11. koncert Dětská nota - starší děti

14.11. Není Mandarinka jako mandarinka - pohádka v MŠ

20.11. Bubnování - program v MŠ

-        vycházky do podzimní přírody

 

 

 

 

Říjen

 

ŘÍJEN

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU:

10. 10. DIVADLO V MŠ

„ CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ “

18. 10. KLOBOUKOVÝ BÁL

29. 10. a 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

O čem si vyprávíme:

Barevný podzim

V sadu a v lese

 

Hádaly se houby, Bedla, Muchomůrka

 

Muchomůrka.

Muchomůrka ve své kráse,

U tří smrčků červená se.

Dávej pozor, hošíčku,

Ať ji nemáš v košíčku.

 

 

 

Září

 

Září v Motýlkové třídě:

·       Kamarádíme spolu

·       Schůzka motýlkových rodičů 18.9.2018 15.15h-třída

·       Pokud počasí dovolí-Výlet do Mirákula

·       Povídat si budeme o kamarádění, pravidlech, značkách, jménech, budeme zpívat, cvičit, kreslit… Koulelo se koulelo…

 

·       Básnička - kterou se učíme: 

 

 

Září

 

Září větrem rozcuchané,

pouští draky na poli,

prvňáci a učitelé,

pospíchají do školy.