Jahůdková třída - paní učitelky: Magda Svárovská a Hana Vašíčková

Zprávy z Kryštofova Údolí: „ Jsme na místě a v pořádku“

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ

Pondělí –

Dopoledne po příjezdu a ubytování se seznámíme s týdenní hrou „Vláček Údoláček“.

Odpoledne si popovídáme s myslivcem, zasportujeme a půjdeme si prohlédnout kostelík a orloj.

Úterý –

Čeká nás hra Obrázková, kreslení „Pohled ze školky v přírodě“.

Navštívíme Dům řemesel (keramickou dílnu) něco si taky vyrobíme a den zakončíme diskotékou.

Středa –

Dnes budeme sportovním dopolednem slavit svátek dětí. Také si ozdobíme zajíčka a budeme kreslit na chodník.

Odpoledne pojedeme vlakem na výlet do Jablonného v Podještědí, kde si prohlédneme město a kostel a navštívíme cukrárnu a potom hurá na rozhlednu.

Čtvrtek –

Toulky přírodou v Kryštofově Údolí – pozorování koní a oveček.

Odpoledne na nás čeká stopovaná okolo malého a velkého viaduktu – třeba najdeme poklad. Dále je připraveno překvapení (světélkování) a kouzelník a večer si opečeme špekáčky.

Pátek –

Vyhodnotíme si hru „ Vláček Údoláček“ bude i odměna a rozloučíme se a hurá zpátky domů.

NÁVRAT DO MŠ VE 14.00 HODIN.

 

 

 

Květen

 

K V Ě T E N  
Téma  -  Máme se rádi

Podtéma  -  kouzelnými vrátky k rodině i do pohádky
                 - včelka létá po trávníčku
                 - kvetoucí příroda
                 - ptačí zpěv


     - uvědomování si významu rodiny, rodinné vztahy
     - poznávání a pozorování rostlin v přírodě
     - rozhovory o tom, proč chránit přírodu okolo nás
     - pozorování hmyzu na zahradě MŠ
     - výtvarné ztvárnění pozorovaného hmyzu i květin


    Křídla

Dej mi křídla motýlku,
aspoň jenom na chvilku,
chci se trošku proletět,
vidět, jak je krásný svět.
  

  Mravenec sportovec

Běží, běží mraveneček,
běží vzhůru na kopeček,
a z kopečka zase dolů,
příště budem běhat spolu.

Co nás čeká  -  4. 5. 2017   vyšetření očí
                       - 16. 5. 2017   schůzka s rodiči  -  škola v přírodě

 

Duben

 

D U B E N 

Téma  -  Zajíčkova koleda

Podtéma  -  velikonoční vajíčko
                     auta troubí tú, tú, tú
                     zlatý déšť
                     pokusy s klíčením semen


budeme se připravovat na velikonoční svátky  -  rozvíjení pracovních činností a dovedností
tradice a zvyky- rozhovory, vlastní zkušenosti a zážitky dětí
vnímání proměn v přírodě

rozvíjení estetického vnímání


Slepička a vajíčko

Kokodák slepičko,
dáš mi prosím vajíčko?

Nic nedám, neprodám,
sama si ho uschovám.

Schovám si ho za vrátka,
brzy budou kuřátka.Tulipán 

Roste pán tulipán,
ve větru se protahuje,
roste pán tulipán,
ve větru je pohoupán. 

Včelky letí kolem plotu,
dostaly chuť na dobrotu,

kvete pán tulipán,
ve větru je pohoupán.  


Co nás čeká 

-  plavání Jičín  -  7. 4.   21. 4.  2017
-  24. 4. 2017  -  výlet  - Šestajovice  -  půldenní výlet
-  25. 4. 2017  -  Čarodějnice v MŠ -  připravte dětem jednoduchý kostým
-  26. 4.  2017  -  divadlo v MŠ  -  Jak se Jíra mlynářem stal

podrobné informace v šatně naší třídy

 

 

 

Březen


Březen

Téma  -  Čáp cestovatel

Podtéma  -       1. květinové hádanky
                          2. kačátka se batolí
                          3. jaro se hlásí
                          4. kočička a koťátka

- získávat konkrétní zkušenosti související se změnami v přírodě vlivem ročních období
- vnímat a dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
- všímat si změn  a dění v nejbližším okolí
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, dbát o čistotu a pořádek, starat se o rostliny


Na čápa

Klapy, klap, klapy, klap. 
nohy dlouhé, je to tak,
k rybníku se blíží čáp.

Žáby skáčou do rybníka, 
žáby skáčou do louže, 
čáp je chytit nemůže.

Klapy, klap, klapy, klap
kde jsou žáby, tam je čáp.


Zvědavé kačátko

Malé žluté kačátko
batolí se v řadě,
těší se, že za krátko
bude na zahradě.

15.  3.  2017   divadelní představení v MŠ  -  Pasáček vepřů

 

 

Únor

 

Ú N O R

Téma  -  Karneval v MŠ

Podtéma  -  1. malování zimy
                     2. zakletá princezna
                     3. rej masek
                     4. vyprávíme pohádku

činnosti -  výtvarné  -  různé techniky
                    -  práce s encyklopedií, pozorování
                    - hudebně pohybové aktivity, každodenní pohybové chvilky a pohybové hry
                    - práce s knihou a časopisem, četba pohádek a následné vyprávění
                    - poslech hudby - písničky z pohádek, taneční improvizace


Zakletá princezna

Žabka je krásná princezna,
co zaklela ji babizna.
Políbit ji musí princ,
i kdyby byl z Nemanic.


Princ hledá princeznu

Princ hledá princeznu,
hledá ji mnoho dnů.

Hledá ji tu, hledá ji tam,
hledá ji s námi, hledá ji sám.

Hledá ji v Africe, hledá ji v Americe,
možná i v Číně byl - až tam ji objevil.

Co nás čeká  -  3. 2.  2017   -   pololetní prázdniny

                            - 15. 2. 2017   -   divadlo v MŠ  -  O skřítcích Usínáčcích

                            - 22. 2. 2017   -   Karneval v naší třídě  -  připravte dětem jednoduché masky

podrobné informace v šatně naší třídy

 

 

 

 

Leden

 

Leden
Téma  -  Máme rádi zimu

Podtéma  -  sportování na sněhu
                     
                     - kdo zimu prospí

                     - postavíme sněhuláka


- budeme chodit na kopec bobovat, stavět sněhuláky
- vnímat změny v ročních obdobích a umět je popsat
- zimu budeme kreslit, malovat
- naučíme se o zimě básničky i písničky

Čepice a rukavice

Čepice mi hodně sluší,
schovává mi obě uši.

K čepici mám rukavice,
kdyby přišla fujavice.Zimní procházka

Mrzne a chumelí
čerti se žení,
zajícům v zimě
moc do smíchu není. 

Proto si musí hned,
když přijdou z procházky,
očistit od sněhu
uši i ocásky.


18. 1. 2017  -  divadlo v MŠ  -  Perníková chaloupka

 

 

 

 

Prosinec

 

Prosinec

Téma  -  Vánoce  už voní
 
Podtéma  -  když se čerti ženili
                 - dárečky a přáníčka
                 - vánoční koleda
                 - strojíme stromeček


- připravujeme se na vánoční besídku 

- naučit se zpaměti krátké texty

- reprodukce říkanek, písniček a vánočních koled
- koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- záměrně se soustředit ne činnost a udržet pozornost
- rozvoj společenského a estetického vkusu
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků
- seznámení se s tradicemi


Andělské čarování

Anděl seděl na obláčku,
čáry máry čaroval,

vyčaroval Mikuláše,
moc se z toho radoval.

Pozor na to, milé děti,
čarování není žert,

něco se mu nepovedlo,
a tak přibyl ještě čert.


Co nás čeká

-  1. 12.   -  Vánoční výstava v PL Kosmonosy
-13. 12.   -  schůzka s rodiči předškolních dětí - 16.00 hod. na pavilonu  B přízemí
- 14. 12.  - divadelní představení v MŠ - Kde se vzaly Vánoce
- 15. 12.  - VÁNOČNÍ BESÍDKA  - 15.00 hod. v naší třídě
- 20. 12.  - dílnička pro rodiče a děti - 15.00 hod.
             - vypouštění balonků - 16.00 hod. na zahradě MŠ před D pav.

Veškeré podrobné informace v šatně

 

 

 

Listopad

 

Listopad

Téma - Radost z úrody
Podtéma - les je pohádka

·       kamarád nám stůně

·       prší, prší - to je vody

·       každé ráno cvičíme, zdraví si tak tužíme

·       vnímat krásu přírody - poznávat ji

·       poznat rostliny a houby

·       všímat si změn a dění v nejbližším okolí

·       uvědomění si vlastního těla


PRŠÍ
Prší na koruny stromů
v listí šustí kapky
kočka mňouká, že chce domů,
že má mokré tlapky.

Že prý pohladit chce trošku
pláče jako batole
otře se mi o ponožku
hop a už je na stole.

Urousané tlapky šlapou
po mých verších váhavě
a já svojí velkou tlapkou
hladím kočku po hlavě.


Co nás čeká v listopadu

2. 11. 2016 - divadelní představení v MŠ - Houbařská pohádka
11. 11. 2016 - Dětská nota v Mladé Boleslavi - pouze pro předškolní děti
24. 11. 2016 - fotografování dětí - VÁNOCE
28. 11. 2016 - výlet do Bělé pod Bezdězem - výstava betlémů

podrobné informace v šatně naší třídy

 

 

 

Říjen


Ř Í J E N 

Téma - Dary podzimu

Podtéma - vítáme podzim
                  sklízíme ovoce a zeleninu
                 
zvířátka na podzim
                  malované jablíčko

- přiblížení změn v přírodě a rozvoj estetického vnímání
- seznámení se s druhy ovoce a zeleniny a znát přínos pro naše zdraví
- učit se poznat stromy, keře a jejich plody
- estetické a tvůrčí aktivity - malování, kreslení


JEŽEČEK

Běží ježek, jen se třese, 
jablíčko si domů nese, 
ježku, ježku, polez zpátky, 
vratˇ jablíčko do zahrádky.


ČERVÍK

Bydlím v malém jablíčku,
prokousávám si chodbičku,

lezu, lezu, nechodím,
návštěvy si nevodím, 
tenký jako tkanička,
stačí malá světnička.Divadlo v MŠ - 12. 10. 2016 - Kocourek Modroočko

 

 

Září

 

Září 

Téma - Babí léto

Podtéma -       1. školka nás volá
                         2. doma jsem v Čechách
                         3. zamáváme vlaštovičkám
                         4. to je zlaté posvícení

- adaptace nových dětí v MŠ a  vytváření pozitivního vztahu k prostředí, kde dítě žije
- odloučit se na určitou dobu od rodičů 
- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky
- zvládat jednoduchou obsluhu
   
Září
Na září, na září
těšili se sadaři,
když se hodně natěšili,
holé stromy po nich zbyly.


Čiříkanka
Vlaštovičky čiřikají, 
o čempak si povídají? 

Jedna se ptá: Už je čas?
A ta druhá: Kde je sraz?
A co zašuměla bříza:
Máte letenky a víza
do Egypta na Krétu-
tady už je, vlaštovičky,
tady už je po létu.

Co nás čeká - 20. 9. 2016 - schůzka s rodiči  -  15. 00 hod.

                        21. 9. 2016- divadelní představení v MŠ  -  Pohádky proti pláči