Jahůdková třída - paní učitelky: Magda Svárovská a Hana Vašíčková

Červen

 

Červen

Téma  -  Červen v přírodě

 

Podtéma  -  svátek dětí  -  velký rej

                 - léto u berušek

                 - jak se žije motýlům

                 - hurá na prázdniny

 

 

Žába

Žába leze do bezu,

já tam za ni polezu,

kudy žába, tudy já,   

budeme tam oba dva.

 

Běží myška po polici,

nese s sebou homolici.

Myško malá, maličká!

Uteč, číhá kočička.

Utíkej, utíkej!

 

Co nás čeká:

                        20.6.  Inka Rybářová

                        22.6.  Divadelní představení o pejskovi a kočičce.

 

 

 

 

 

Program na škole v přírodě

Celý týden nás bude provázet Ježek Čenda

V pondělí navštívíme betlémy a muzeum hraček.

Úterý nás čeká keramická dílna, dům řemesel, malý a velký viadukt, sportovní hry a přírodovědná stezka a diskotéka.

Ve středu budeme poznávat rostliny a stromy, kreslit na chodník, odpoledne pojedeme vlakem na Lemberk a ke studánce.

Ve čtvrtek nás čeká obrázková hra, potůčkování, výlet za zvířátky, světélkování a opékání špekáčků.

Pátek rozloučení s Ježkem Čendou a školkou v přírodě a hurá domů.

 

 

 

 


Posíláme pozdrav z Kryštofova Údolí. Dojeli jsme v pořádku a máme se fajn.


Květen


Květen


Téma  -  Máme se rádi

Podtéma  - Kouzelnými vrátky k rodině i do pohádky
                 - Včelka lítá po trávníčku
                 - Kvetoucí příroda
                 - Ptačí zpěv

- podpora a rozvoj pozitivních vztahů v rodině, uvědomování si významu rodiny
- mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka a pomáhat pečovat o okolní životní prostředí - pořádek a čistota,
  starost o květiny

- prožívat radost za zvládnutého a poznaného
-uskutečnění výletů

VOSA

Naříkala teta vosa,
že nerada chodí bosa,
ranní rosa chladná bývá,
na sluníčku radost mívá.  


ČMELÁČEK

Na kytičkách šťávu sosá,
ví, kde roste bodláček. 
Kamarádí s ním i vosa.
Kdopak je to? Čmeláček.

Co nás čeká  -  10. 5. 2018  -  vyšetření očí
                       -  16. 5. 2018  -  schůzka s rodiči  -  škola v přírodě
                       -  23. 5. 2018  -  výlet ZOO Liberec, odjezd 8. 00 hod.
                       -  30. 5. 2018  -  výlet Benátky nad Jizerou

PODROBNÉ INFORMACE V ŠATNĚ NAŠÍ TŘÍDY

 
 

Duben

 

Duben

Téma  -  Čáp cestovatel

 Podtéma  - květinové hádanky
                  - káčátka se batolí
                  - jaro se hlásí
                  - kočička a koťátka

pozorování a práce s knihou a časopisem, encyklopedií
činnosti s poznáváním charakteristických znaků jara
zpěv, rytmizace a recitace
osvojení znalostí o zvířatech a rostlinách
   

ČÁP

Ve vysoké vodní trávě
čáp se schová celkem hravě.
čeká tiše na žabku,
že jí řekne pohádku.

Žabka ale chytrá je,
uteče a vyhraje.
Kdyby čápu uvěřila,
rána by se nedožila.


Co plánujeme 

- 16. 4. 2018  -- dopolední výlet do Šestajovic  -  dílna - čokoládovna
-- odjezd  -  8. 00 hod.
-- podrobné informace v šatně naší třídy

26. 4. 2018  -- čarodějnice na paloučku v naší MŠ

 

 

 

 

Březen

 

B ř e z e n 

Téma  -  Zajíčkova koleda

Podtéma  - velikonoční vajíčko
                 - auta troubí tú, tú, tú
                 - zlatý déšť

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků
- rozvoj estetického vnímání
-vnímání proměn všemi smysly
- velikonoční svátky  -  tradice a zvyky

Březen

V březnu se už pod sněhem
petrklíče klubou ven.

Zvířátka i trpaslíci
na zahrádce mají práci.


Slepička

Povídala slepička
kdepak mám ta vajíčka.

Dala jsem je do koutku
nevíš o tom kohoutku.

Je jich plná zahrádka
stala se z nich kuřátka.

Co nás čeká

-  plavání v Jičíně  -  2. 3. 2018,  16. 3. 2018,  23. 3. 2018,
-  5. 3. 2018  -  9. 3. 2018  -  jarní prázdniny
-  14. 3. 2018  -  přednáška PhDr. Z. Kholové

 

 

 

 

Únor

 

Ú N O R 
Téma  -  Karneval v MŠ

Podtéma  -  1. malování zimy
                     2. zakletá princezna
                     3. rej masek
                     4. vyprávíme pohádku

. Četba pohádek a následné vyprávění  -  sledovat a vyprávět příběh, pohádku, popsat situaci  -  skutečnou, na obrázku
. Nadále si osvojovat hudební a pohybové dovednosti  -  zpěv, rytmizace, poslech hudby  -  písničky z pohádek
. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech  -  výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických
. Práce s knihou a časopisem, odpovědi na otázky

První pohádka 

Princeznička na bále
poztrácela korále. 

Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal. 

Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!

Honzík běžel nahoru,
nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále,
nesu vám ty korále,

větší už tam neměli,
snědli je už v neděli.


Co nás čeká

9. 1. 2018 začíná plavání v Jičíně  -  přihlášené děti
22. 2. 2018  - přednáška PhDr. Z. Kholové  - Naslouchám, rozumím, povídám. Řeč není jen o hláskách.

Veškeré podrobné informace v šatně naší třídy.

 

 

 

 

Leden

 

L e d e n 

Téma  -  Máme rádi zimu

Podtéma  - sportování na sněhu
                 - kdo zimu prospí
                 - postavíme sněhuláka

- vnímat změny v ročních obdobích a umět je popsat
- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat svých zkušeností


V R A B E C

Vrabeček se tulí k mámě,
že ho zebou nožičky,
maminka mu čechrá peří,
zahřeji tě, maličký.

 

 

 

 

Prosinec

 

Prosinec
Téma  -  Vánoce už voní

Podtéma  -  1. když se čerti ženili
                     2. dárečky a přáníčka
                     3. vánoční koleda
                     4. strojíme stromeček

-budeme se pilně připravovat na vánoční besídku pro rodiče  -  naučit se nazpaměť krátké texty  -  říkanky, písničky
-tvůrčí činnosti  -  výtvarné, hudební, dramatické
-poslech vánočních koled a příběhů s vánoční tématikou


Zasněžená koťata

Koukaly se malé kočky,
jak padaly z nebe vločky,
koukaly se, koukaly,
vločky pořád padaly,
a teď, věřte, na mou duši
jsou jim vidět jenom uši.

Co nás čeká  - 

14. 12. 2017  -  VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE    od 15.00 hod.


20. 12. 2017  -  divadelní představení v MŠ - Oskárek ve vánočním balíčku
                      - 15. 00 hod.  - výtvarná dílnička v naší třídě
                      - 16.00 hod.  -  vypouštění balonků

další podrobné informace vždy v šatně naší třídy

 

 

 

Listopad

 

LISTOPAD 


Téma  -  Radost z úrody

Podtéma  -  les je pohádka
                   - kamarád nám stůně
                   - prší, prší  -  to je vody
                   - každé ráno cvičíme, zdraví si tak tužíme

Činnosti  -  přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí
                  - zdravotně zaměřené činnosti  -  dechová a relaxační cvičení
                   - rozvoj řečových schopností a dovedností  -  vnímání a naslouchání, porozumění
                   - dramatické činnosti  -  předvádění a napodobování
                   - vnímat krásu přírody - poznávat ji, poznat rostliny a houby, seznámit se s tělem a péčí o něj

Deštivý den

Honily se šedé mraky
v dešti mezi paneláky.

Trvalo jen malou chvíli,
než do sebe narazily.

Teď ví celá zeměkoule,
proč i mraky mají boule.

Podzim

Obloha je šedivá jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu schovávají šišky.

Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází  - 
tak tady mě máte.


Co nás čeká 

1. 11. 2017  -  divadelní představení v MŠ-  Tři pohádky o Honzovi

3. 11. 2017  -  Zoubková víla  -  čištění zoubků

 

 

 

Říjen

 

ŘÍJEN 
Téma  -  Dary podzimu

Podtéma  -  vítáme podzim
                 -  sklizeň ovoce a zeleniny
                 - zvířátka na podzim
                 - malované jablíčko


- seznámení se s druhy ovoce a zeleniny, ztvárnění různými výtvarnými technikami
- poznávání stromů, keřů a jejich plodů
- budeme  si vyprávět o hlavních znacích podzimního období
- budeme se učit básničky a písničky s podzimní tématikou

Podzimní malování

Vítr z lesa
chladně dýchá,
myškám stydnou ocásky.

Říjen už si
barvy míchá
na podzimní obrázky.
 

Ježeček

Běží ježek, jen se třese,
jablíčko si domů nese,

ježku, ježku, polez zpátky,
vrať jablíčko do zahrádky.


Co nás čeká
13. 10. 2017  -  Kloboukový bál na zahradě MŠ  -  připravte dětem ozdobený klobouček

 

 

 

 

Září

 

   Z Á Ř Í

Téma  -  Babí léto

 

Podtéma  -  školka nás volá

                     doma jsem v Čechách

                     zamáváme vlaštovičkám

                     to je zlaté posvícení

 

- adaptace nových dětí - seznámení s kamarády, znát jejich jména, učit se svou značku, seznamovat se s režimem dne v MŠ

- budeme si povídat o podzimu - charakteristické znaky,

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony  -  postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek

 

divadlo v MŠ  -  20. 9. 2017  -  O vykutáleném štěstí

- veškeré podrobné informace v šatně naší třídy