Jahůdková třída - paní učitelky: Magda Svárovská a Hana Vašíčková - asistent pedagoga Jaroslava Kočová

Červen

 

Č E R V E N  

 

Téma  -  Červen v přírodě

 

Podtéma  -  svátek dětí - velký rej

                    - jedeme na výlet

                    - léto u berušek

                    - jak se žije motýlům

                    - hurá prázdniny

 

-rozvoj estetického vnímání a hledání krásy v přírodě

-činnosti odpočinkové a relaxační, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-učit se chránit přírodu a osvojit si znalosti o zvířatech a rostlinách

 

Motýlek

 

Na louce byl pestrý květ,

chtěl jsem k němu přivonět.

Jenomže ten květ dal se

náhle v let.

 

Co nás čeká

- škola v přírodě Kryštofovo Údolí  -  3.6. - 7. 6. 2019  - odjezd v 8.00 hod., příjezd v pátek 7. 6. 2019  ve 14 hod!!!

tento týden pavilon C uzavřen, přihlášené děti budou na pavilonu A přízemí

 

12.6.   -  školní výlet ZOO Liberec podrobné informace v šatně naší třídy

18.6.  - ukázka práce Policie ČR

19.6.  - rozloučení s předškoláky- dopolední akce v MŠ

 

 

 

 

Květen

 

K V Ě T E N 

 

Téma  -  Máme se rádi

 

Podtéma  -  Kouzelnými vrátky k rodině i do pohádky

 

rozhovory o rodině, uvědomování si významu rodiny, orientovat se v rodin. vztazích

poznávání a pozorování rostlin v přírodě  -  kvetoucí příroda

co se děje v trávě - hmyz

pozorování a rozhovory  - čapí hnízdo

 

Včelka

 

Včelka létá po trávníčku,

sedá z kytky na kytičku.

 

Za chvíli však letí zpět,

dělat dětem dobrý med.

 

Vrabčák

 

Žádného kluka neláká

na hlavě nosit vrabčáka.

 

Vrabčák se dávno nenosí,

dobrej je leda pro kosy.

 

Do módy přišel nový hit,

vlásky si pěkně upravit.

 

Co nás čeká  -  15. 5. 2019  -  schůzka s rodiči  -  škola v přírodě Kryštofovo Údolí

 

 

 

 

Duben

 

Duben

 

Téma  -  Zajíčkova koleda

 

Podtéma  -  velikonoční vajíčko

                 - auta troubí tú tú tú

                 - zlatý déšť

                 - pokusy s klíčením semen

 

- budeme si povídat o velikonočních svátcích

-  tradice a zvyky

- výtvarné činnosti

                                                                                                                     - verše k dané tématice

- prakticky používat základní pravidla chování na ulici

- poznat, pojmenovat a znát účel dopravních prostředků vyskytujících se v okolí MŠ

- všímat si rozmanitosti, změn a dění v nejbližším okolí

 

Zajíček

 

Šest barevných vajíček

hází si pan zajíček.

 

To je ale náramné,

ani jedno nespadne.

 

 

Co nás čeká

-  plavání Jičín  -  5. 4. , 12. 4.

- 3. 4.   -  divadlo v MŠ  -  Jak se Barborka zatoulala

- 17. 4. -  velikonoční dílnička pro děti a rodiče  -  15. 00 hod.

- 24. 4. -  dopolední výlet Loučeň

- 29. 4. -  fotografování

- 30. 4. -  čáry máry na paloučku

podrobné informace v šatně naší třídy

 

 

 

 

Březen

 

B Ř E Z E N  

 

Téma  -  Čáp cestovatel

 

Podtéma  -  květinové hádanky

                 -  kačátka se batolí

                 -  jaro se hlásí

                 -  kočička a kotě

 

-  činnosti s poznáváním charakteristických znaků jara  -  pozorování a práce s knihou a časopisem

-  zpěv, rytmizace, recitace

-  prohlubovat znalosti o zvířatech a rostlinách

-  rozvíjení pohybových schopností, zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky

 

Z V Í Ř Á T K A

Děti znáte zvířátka,

kočku žabku, kuřátka.

 

Kočička se protahuje,

po myšičce pokukuje. 

 

Žabička zas v trávě skáče,

mává na koníka a sekáče.

 

Kuřátka na dvoře zobají zrní,

okolo slepičky spolu se honí.

 

 

Plavání  -  1. 3. 2019

                  6. 3. 2019  -  STŘEDA

                  8. 3. 2019

                  22. 3. 2019

                  29. 3. 2019

 

JARNÍ PRÁZDNINY  -  11. 3. 2019  -  15. 3. 2019

 

 

Únor

 

Ú N O R 

 

Téma  -  Karneval v MŠ

 

Podtéma  -  malování zimy

                 - zakletá princezna

                 - rej masek

                 - vyprávíme pohádku

 

-  budeme si vyprávět o zimě  -  počasí, sporty

-  četba pohádek a následné vyprávění, odpovědi na otázky

-  výtvarné činnosti  -  různé techniky

 

Zasněžený les

 

Stromy mají

nové kožíšky

s kapucí a velkou kapsou

na šišky.

 

To se jim pak

zima líbí.

Nemají z ní strach.

 

A kdoví co všechno ještě

nosí po kapsách.

 

Co nás čeká 

-  PLAVÁNÍ JIČÍN  -  8. 2. , 15. 2., 22. 2. 2019

- 1. 2. 2019  -  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

- 13. 2. 2019  -  divadlo v MŠ  -  Kouzelník a bublinková šou

 

 

 

Leden

 

L E D E N 

 

Téma  -  Máme rádi zimu

 

Podtéma  -  sportování na sněhu

                 - kdo zimu prospí

                 - postavíme sněhuláka

 

- vnímat změny v ročních obdobích  -  umět je popsat, všímat si změn v přírodě

- získávat konkrétní zkušenosti související se změnami v přírodě vlivem ročních období

- esteticky vnímat krásu přírody v zimním období

- pozorovat vzhled stromů

- prohlubovat zkušenosti o vlastnostech sněhu a ledu

 

Z I M A

 

V lese zasněžené stromy stojí,

aby nezmrzly se bojí,

mráz kreslí na okna kytičky,

z nebe se sypou hvězdičky.

 

Stačí jenom malá chvíle

a všechno kolem je bílé,

děti sněhuláky staví,

a prý je to moc baví.

 

 

 

 

Prosinec

 

P R O S I N E C  

 

Téma  -  Vánoce už voní

 

Podtéma  -  když se čerti ženili

                 -  dárečky a přáníčka

                 - vánoční koleda

                 - strojíme stromeček

 

-  seznámení se zvyky a tradicemi o adventu

-  příprava na vánoční besídku pro rodiče

·       přednes, recitace, zpěv

·       naučit se nazpaměť krátké texty  - reprodukovat říkanky, písničky

·       koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou

-  výtvarné činnosti  -  různé techniky

-  poslech vánočních koled a příběhů s vánoční tématikou

 

 

SNÍH

 

Poletuje bílé peří,

kolem oken, kolem dveří,

zjara možná roztaje,

zima přišla do kraje.

 

 

Co nás čeká

-  5. 12. 2018  -  v dopoledních hodinách  -  Mikulášská nadílka

- 7. 12. 2018  -  Vánoce se blíží  -  opět v dopoledních hodinách  -  návštěva obchůdku v PL Kosmonosy nákup dárečků (vkusné výrobky za velmi příznivou cenu)

- 11. 12. 2018  -  VÁNOČNÍ BESÍDKA  pro rodiče   -   15. 00 hod.

- 12. 12. 2018  -  divadlo v MŠ  -  Sněžibaba a čert

- 20. 12. 2018  -  Dílnička s rodiči  -  15. 15 hod.

                        -  vypouštění balónků  -  16. 00 hod.

 

 

 

 

Listopad

 

L I S T O P A D 

 

Téma  -  Radovat se z úrody

 

Podtéma  -  les je jako pohádka

                 -  kamarád nám stůně

                 -  prší, prší  -  to je vody

                 - každé ráno cvičíme, zdraví si tak tužíme

 

-  přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vnímat krásu přírody

-  přiblížení změn v přírodě  -  charakteristické znaky podzimu

-  uvědomění si vlastního těla  -  zdravotně zaměřená cvičení

-  dramatické činnosti  -  předvádění, napodobování

 

PODZIM

Každý podzim jsem si jistý,

bere vítr stromům listy.

Drak to listí nahání,

nikdo mu v tom nebrání.

 

Co nás čeká

 

-  14. 11. 2018  -  divadlo v MŠ  -  Není mandarinka jako mandarinka

-  28. 11. 2018  -  divadlo v DK Mladá Boleslav  -  Do hajan  -  podrobné informace v šatně naší třídy

 

 

 

 

Říjen

 

Říjen

        

Téma  -  Dary podzimu


Podtéma  - vítáme podzim

                - sklizeň ovoce a zeleniny

                - zvířátka na podzim

                - malované jablíčko

 

- budeme se seznamovat s nápadnými znaky podzimu

- změna počasí, zbarvení a padání listí ze stromů

- sklizeň ovoce a zeleniny

- poznávání  jednotlivých druhů ovoce a zeleniny podle vzhledu

- přiblížení změn v přírodě a rozvoj estetického vnímání

- výtvarné činnosti - vyzkoušíme různé techniky

 

 

Bolavý krček

 

Tak už fouká z polí,

dráčka v krku bolí.

 

Spustil se na provázku,

na předlouhou procházku.

 

Nedbal, že už venku fouká,

teď mu krček z šály kouká.

 

 

Ježeček

 

Běží ježek, jen se třese,

jablíčko si domů nese,

 

ježku, ježku, polez zpátky,

vrať jablíčko do zahrádky.

 

 

Co nás čeká

-   3.  10.  2018   začínají sportovky

- 10.  10.  2018  -  divadlo - Co malí medvědi o podzimu nevědí

- 18.  10.  2018  -  kloboukový bál na zahradě MŠ

- 29.  10.  -  30.  10.  2018   -  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

VEŠKERÉ PODROBNÉ INFORMACE V ŠATNĚ NAŠÍ TŘÍDY

 

 

 

Září

 

Září

 

Téma  -  Babí léto

 

·       u nových dětí bude probíhat adaptace na život v MŠ 

·       adaptovat se na život v novém prostředí, vytváření si povědomí o základních pravidlech chování

·       sjednocování dětského kolektivu

·       seznámit se se jmény nových dětí

·       poznat svou značku

 

schůzka s rodiči nových dětí  -  termín bude včas upřesněn, informace v šatně naší třídy

 

ZAJÍC

 

Zajíc v hnědém kožíšku

už pospíchá z pelíšku,

hop sem a hop tam

- kamaráda v trávě mám.