Jahůdková třída - paní učitelky: Magda Svárovská a Hana Vašíčková - asistent pedagoga Jaroslava Kočová

Leden

 

L E D E N 

 

Téma  -  Máme rádi zimu

 

Podtéma  -  sportování na sněhu

                 - kdo zimu prospí

                 - postavíme sněhuláka

 

- vnímat změny v ročních obdobích  -  umět je popsat, všímat si změn v přírodě

- získávat konkrétní zkušenosti související se změnami v přírodě vlivem ročních období

- esteticky vnímat krásu přírody v zimním období

- pozorovat vzhled stromů

- prohlubovat zkušenosti o vlastnostech sněhu a ledu

 

Z I M A

 

V lese zasněžené stromy stojí,

aby nezmrzly se bojí,

mráz kreslí na okna kytičky,

z nebe se sypou hvězdičky.

 

Stačí jenom malá chvíle

a všechno kolem je bílé,

děti sněhuláky staví,

a prý je to moc baví.

 

 

 

 

Prosinec

 

P R O S I N E C  

 

Téma  -  Vánoce už voní

 

Podtéma  -  když se čerti ženili

                 -  dárečky a přáníčka

                 - vánoční koleda

                 - strojíme stromeček

 

-  seznámení se zvyky a tradicemi o adventu

-  příprava na vánoční besídku pro rodiče

·       přednes, recitace, zpěv

·       naučit se nazpaměť krátké texty  - reprodukovat říkanky, písničky

·       koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou

-  výtvarné činnosti  -  různé techniky

-  poslech vánočních koled a příběhů s vánoční tématikou

 

 

SNÍH

 

Poletuje bílé peří,

kolem oken, kolem dveří,

zjara možná roztaje,

zima přišla do kraje.

 

 

Co nás čeká

-  5. 12. 2018  -  v dopoledních hodinách  -  Mikulášská nadílka

- 7. 12. 2018  -  Vánoce se blíží  -  opět v dopoledních hodinách  -  návštěva obchůdku v PL Kosmonosy nákup dárečků (vkusné výrobky za velmi příznivou cenu)

- 11. 12. 2018  -  VÁNOČNÍ BESÍDKA  pro rodiče   -   15. 00 hod.

- 12. 12. 2018  -  divadlo v MŠ  -  Sněžibaba a čert

- 20. 12. 2018  -  Dílnička s rodiči  -  15. 15 hod.

                        -  vypouštění balónků  -  16. 00 hod.

 

 

 

 

Listopad

 

L I S T O P A D 

 

Téma  -  Radovat se z úrody

 

Podtéma  -  les je jako pohádka

                 -  kamarád nám stůně

                 -  prší, prší  -  to je vody

                 - každé ráno cvičíme, zdraví si tak tužíme

 

-  přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vnímat krásu přírody

-  přiblížení změn v přírodě  -  charakteristické znaky podzimu

-  uvědomění si vlastního těla  -  zdravotně zaměřená cvičení

-  dramatické činnosti  -  předvádění, napodobování

 

PODZIM

Každý podzim jsem si jistý,

bere vítr stromům listy.

Drak to listí nahání,

nikdo mu v tom nebrání.

 

Co nás čeká

 

-  14. 11. 2018  -  divadlo v MŠ  -  Není mandarinka jako mandarinka

-  28. 11. 2018  -  divadlo v DK Mladá Boleslav  -  Do hajan  -  podrobné informace v šatně naší třídy

 

 

 

 

Říjen

 

Říjen

        

Téma  -  Dary podzimu


Podtéma  - vítáme podzim

                - sklizeň ovoce a zeleniny

                - zvířátka na podzim

                - malované jablíčko

 

- budeme se seznamovat s nápadnými znaky podzimu

- změna počasí, zbarvení a padání listí ze stromů

- sklizeň ovoce a zeleniny

- poznávání  jednotlivých druhů ovoce a zeleniny podle vzhledu

- přiblížení změn v přírodě a rozvoj estetického vnímání

- výtvarné činnosti - vyzkoušíme různé techniky

 

 

Bolavý krček

 

Tak už fouká z polí,

dráčka v krku bolí.

 

Spustil se na provázku,

na předlouhou procházku.

 

Nedbal, že už venku fouká,

teď mu krček z šály kouká.

 

 

Ježeček

 

Běží ježek, jen se třese,

jablíčko si domů nese,

 

ježku, ježku, polez zpátky,

vrať jablíčko do zahrádky.

 

 

Co nás čeká

-   3.  10.  2018   začínají sportovky

- 10.  10.  2018  -  divadlo - Co malí medvědi o podzimu nevědí

- 18.  10.  2018  -  kloboukový bál na zahradě MŠ

- 29.  10.  -  30.  10.  2018   -  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

VEŠKERÉ PODROBNÉ INFORMACE V ŠATNĚ NAŠÍ TŘÍDY

 

 

 

Září

 

Září

 

Téma  -  Babí léto

 

·       u nových dětí bude probíhat adaptace na život v MŠ 

·       adaptovat se na život v novém prostředí, vytváření si povědomí o základních pravidlech chování

·       sjednocování dětského kolektivu

·       seznámit se se jmény nových dětí

·       poznat svou značku

 

schůzka s rodiči nových dětí  -  termín bude včas upřesněn, informace v šatně naší třídy

 

ZAJÍC

 

Zajíc v hnědém kožíšku

už pospíchá z pelíšku,

hop sem a hop tam

- kamaráda v trávě mám.