Pohádková třída - paní učitelky: Blanka Roubíčková a Jana Sarvašová

 

Program na škole v přírodě

Celý týden nás bude provázet Ježek Čenda

V pondělí navštívíme betlémy a muzeum hraček.

Úterý nás čeká keramická dílna, dům řemesel, malý a velký viadukt, sportovní hry a přírodovědná stezka a diskotéka.

Ve středu budeme poznávat rostliny a stromy, kreslit na chodník, odpoledne pojedeme vlakem na Lemberk a ke studánce.

Ve čtvrtek nás čeká obrázková hra, potůčkování, výlet za zvířátky, světélkování a opékání špekáčků.

Pátek rozloučení s Ježkem Čendou a školkou v přírodě a hurá domů.

 

 

 

Posíláme pozdrav z Kryštofova Údolí. Dojeli jsme v pořádku a máme se fajn.

 

 

Červen

 

Červen

 

První týden v měsíci červnu jedeme s dětmi na školu v přírodě do Kryštofova Údolí, kde nás čekají procházky, výlety a soutěže.

Budeme si užívat letních radovánek, slunění, sprchování, her na školní zahradě.

V závěru měsíce se rozloučíme se školáky v MŠ a budeme se těšit na prázdniny.

 

 

Děti navštíví tyto akce:

 

4. 6. - 8. 6. škola v přírodě v Kryštofově Údolí

19. 6. Rozloučení se školáky

20. 6. Inka Rybářová: „Námořnický bál“ (akce na zahradě MŠ)

 

 

 

 

Květen


Květen

 

Vyprávíme si o Svátku matek, o rodině, prohlubujeme znalosti o práci maminky. Vyrábíme dárek pro maminku, kreslíme, přednášíme básně.

Hrajeme si na návštěvu u babičky a dědečka, vyprávíme zážitky, prohlubujeme citové vztahy k prarodičům. Zpíváme písně, posloucháme pohádky.

Pozorujeme kvetoucí louky, poznáváme květiny, vyrábíme herbář. Prohlížíme knihy o přírodě, malujeme.

 

 

Akce

 

10. 5. Vyšetření zraku v MŠ

16. 5. Schůzka s rodiči, „Škola v přírodě“

21. 5. Akce na školní zahradě – setkání s Policií ČR

23. 5. ZOO Liberec – školní výlet

30. 5. „Muzeum hraček“ školní výlet do Benátek n. Jiz.

 

 

 

 

 


Duben

 

Duben

 

·       budeme pozorovat změny v přírodě – luční a zahradní květiny, ochrana přírody

·       sledujeme klíčení semen, pozorujeme počasí, hmyz

·       zahrajeme si „na dopravu“ – budeme pozorovat dopravní prostředky, dopravní značky a jejich funkci, povíme si o práci policie, bezpečném přecházení

·       opakování písní, básní, nácvik nové básně na čarodějnice

 

 

 

Akce:

 

 

16. 4. Šestajovice - výlet

18. 4. Divadlo v MŠ

26. 4. Čáry na palouku – akce na školní zahradě

 

 

 

 

Březen

 

Březen – předjaří

 

          Rozvíjíme poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech, pozorujeme je v blízkém okolí MŠ. Učíme se charakteristické znaky zvířat, mluvíme o významu pro člověka. Posloucháme pohádky, hádanky, hrajeme hry se slovy. Procvičujeme číselnou řadu. Nacvičujeme písně a básně, dané téma výtvarně zpracujeme.

          Všímáme si změn v přírodě, sledujeme a doplňujeme kalendář počasí. Pozorujeme a pojmenováváme jarní květiny, chováme se ohleduplně k přírodě. Procvičujeme znalosti barev, určujeme hlásky na začátku a na konci slova.

          Učíme se šetrně zacházet s knihou, vystavujeme oblíbené knihy, čteme pohádky a příběhy. Děti seznamujeme s pojmy „spisovatel, básník, ilustrátor“. Naučíme se přednést veršovanou pohádku, poznáváme rozdíl mezi knihou a časopisem.

 

Akce:

           5. 3. - 9. 3. Jarní prázdniny

          

           

Plavání v Jičíně pro přihlášené děti.

 

 

 

Únor

 

Únor

 

Po prázdninách si budeme vyprávět zážitky, které jsme prožili.

 

·       čekají nás přípravy na karneval – výroba masky, výzdoba třídy a šatny, karnevalový rej

·       seznámíme se s pohádkovými postavami, zahrajeme si pohádku, povíme si o oblíbené pohádce, naučíme se zacházet s knihou, časopisem.

·       zahrajeme si na cirkus, zazpíváme a naučíme se novou píseň a báseň, budeme si vyprávět, co se dětem líbilo v cirkuse.

 

Akce:

 

      2. 2. pololetní prázdniny

      20. 2. Karneval v MŠ

    

 

      9. 2. začíná plavání v Jičíně pro přihlášené děti.

 

 

 

 

Leden

 

Leden

Poznáváme volně žijící zvířata, vnímáme změny v zimní přírodě, staráme se o ptačí krmítka na školní zahradě.

Užíváme si zimní sporty, hry na sněhu, zimní radovánky. Chráníme své zdraví před úrazem. Poznáváme vlastnosti sněhu, ledu, vody.

Postupně připravujeme děti k zápisu, procvičujeme znalosti, jména a adresy, barvy, geometrické tvary, početní představy. Kreslíme postavy, přednášíme básně a zpíváme.

 

 

 

 

Prosinec

 

Prosinec

 

·       těšíme se z hezkých a příjemných zážitků

·       podílíme se na přípravě Vánoc a Mikuláše

·       prožíváme společně adventní čas, těšíme se z dárků

·       seznamujeme děti se zvyky, tradicemi a obyčeji

 

 

Přejeme hezké Vánoce!

 

Akce:

 

5. 12. Besídka pro rodiče

20. 12. Divadlo v MŠ „Oskárek ve vánočním balíčku“

20. 12. Dílnička s rodiči, pouštění balónků

23. 12. - 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny

 

 

 

 

 

Listopad

 

Listopad

Povídáme si o zdraví a lidském těle. Poznáváme části lidského těla, jejich funkce, prohlížíme si obrázkové knihy, hovoříme o ochraně svého zdraví a bezpečnosti. Kreslíme postavy.

Pozorujeme podzimní přírodu, poznáváme barvy, sledujeme změny počasí. Sbíráme přírodniny, rozeznáváme stromy, keře, plody, listy. Tvoříme výrobky z přírodnin, zpíváme a přednášíme o podzimu.

Chováme se k sobě ohleduplně, neničíme přírodu, chráníme životní prostředí, hrabeme listí na školní zahradě.

Koncem měsíce se připravujeme na příchod Mikuláše. Zdobíme třídu svými výtvarnými výrobky, učíme se básničky a písničky.

Plánované akce:

     1. 11. „Tři pohádky o Honzovi“ - MŠ

     3. 11. „Jak správně čistit zuby“ - MŠ, akce ZPŠ

 

 

 

 

Říjen

 

Říjen

·       povídáme si o rodině – členech, řekneme si jejich jména

·       naučíme se názvy dnů v týdnu

·       povíme si časové pojmy ve hře „Co dělám celý den?“ = ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc

·       při pobytech venku budeme pozorovat změny v přírodě – barvy listů, plody stromů, zopakujeme si jejich názvy i názvy keřů

·       povíme si, jak se chovat v lese, v přírodě

·       předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ

 

Plánované akce:

      12. 10. Kloboukový bál – akce na zahradě MŠ

 

 

 

Září

 

Září

 

Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Hrou k poznání“.

S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě. Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.

Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.

Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.

Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.

Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

Akce:

 

         20. 9. Divadlo v MŠ: „O vykutáleném štěstí“

 

         

 

Milé děti, těšíme se na Vás a na vzájemnou spolupráci s rodiči.

 

          Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Sarvašová Jana