Pohádková třída - paní učitelky: Blanka Roubíčková a Jana Sarvašová

Prosinec

 

Prosinec

 

·       těšíme se z hezkých a příjemných zážitků

·       podílíme se na přípravě Vánoc a Mikuláše

·       prožíváme společně adventní čas, těšíme se z dárků

·       seznamujeme děti se zvyky, tradicemi a obyčeji

 

 

Přejeme hezké Vánoce!

 

Akce:

 

 

4. 12. Divadlo v MŠ „Čert a Káča“

5. 12. Mikulášská nadílka

6. 12. Kosmonosy, Černínské náměstí – vystoupení dětí od 17 hod.

18. 12. Dílnička pro rodiče, od 16 hod. vypouštění balónků.

 

 

 

 

 

Listopad

 

Listopad

Povídáme si o zdraví a lidském těle. Poznáváme části lidského těla, jejich funkce, prohlížíme si obrázkové knihy, hovoříme o ochraně svého zdraví a bezpečnosti. Kreslíme postavy.

Pozorujeme podzimní přírodu, poznáváme barvy, sledujeme změny počasí. Sbíráme přírodniny, rozeznáváme stromy, keře, plody, listy. Tvoříme výrobky z přírodnin, zpíváme a přednášíme o podzimu.

Chováme se k sobě ohleduplně, neničíme přírodu, chráníme životní prostředí, hrabeme listí na školní zahradě.

Koncem měsíce se připravujeme na příchod Mikuláše. Zdobíme třídu svými výtvarnými výrobky, učíme se básničky a písničky.

Plánované akce:

6. 11. „Pohádka o písničce“ -  divadlo v MŠ

13. 11. „Zoubková víla“ - Akce v MŠ

28. 11. Školní výlet do Šestajovic – výroba čokolády

 

 

 

 

Říjen

 

Říjen

·       povídáme si o rodině – členech, řekneme si jejich jména

·       naučíme se názvy dnů v týdnu

·       povíme si časové pojmy ve hře „Co dělám celý den?“ = ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc

·       při pobytech venku budeme pozorovat změny v přírodě – barvy listů, plody stromů, zopakujeme si jejich názvy i názvy keřů

·       povíme si, jak se chovat v lese, v přírodě

·       předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ

 

Plánované akce:

 8. 10. „Vanda a Standa“ - představení v MŠ

15. 10. Výlet na zámek M. Hradiště

16. a 17. 10. Fotografování dětí

17. 10. Kloboukový bál – akce na školní zahradě

23. 10. Divadlo v MŠ: „Tři pohádky“

29. - 30. 10. Podzimní prázdniny

 

 

 

 

 

Září

 

Září

 

Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Hrou k poznání“.

S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě. Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády. Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.

Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.

Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.

Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

 

 

Milé děti, už se na Vás těšíme…

 

 

 

          Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Sarvašová Jana