Pohádková třída - paní učitelky: Blanka Roubíčková a Jana Sarvašová

Červen

 

Červen

 

První týden v měsíci červnu jedeme s dětmi na školu v přírodě do Kryštofova Údolí, kde nás čekají procházky, výlety a soutěže.

Budeme si užívat letních radovánek, slunění, sprchování, her na školní zahradě. V závěru měsíce se rozloučíme se školáky v MŠ a budeme se těšit na prázdniny.

 

 

Děti navštíví tyto akce:

 

3. 6. - 7. 6. škola v přírodě v Kryštofově Údolí

12. 6. ZOO Liberec – školní výlet

18. 6. „Policie“ (akce na zahradě MŠ)

19. 6. Rozloučení s předškoláky „Gábina a Katka“ (akce na zahradě MŠ)

 

 

 

Květen

 

Květen

 

Vyprávíme si o Svátku matek, o rodině, prohlubujeme znalosti o práci maminky. Vyrábíme dárek pro maminku, kreslíme, přednášíme básně.

Hrajeme si na návštěvu u babičky a dědečka, vyprávíme zážitky, prohlubujeme citové vztahy k prarodičům. Zpíváme písně, posloucháme pohádky.

Pozorujeme kvetoucí louky, poznáváme květiny, vyrábíme herbář. Prohlížíme knihy o přírodě, malujeme.

 

Akce

2. 5. Zápis do MŠ

15. 5. Schůzka s rodiči, „Škola v přírodě“ od 15:00 hod.

29. 5. – 31. 5. Ukázka dravců

 

 

 

Duben

 

Duben

 

·       budeme pozorovat změny v přírodě – luční a zahradní květiny, ochrana přírody

·       sledujeme klíčení semen, pozorujeme počasí, hmyz

·       zahrajeme si „na dopravu“ – budeme pozorovat dopravní prostředky, dopravní značky a jejich funkci, povíme si o práci policie, bezpečném přecházení

·       opakování písní, básní, nácvik nové básně na čarodějnice

·       připomeneme si velikonoční zvyky, tradice, ozdobíme si vajíčka, vystřihneme si kuřátka, zajíčky, nacvičíme říkadla.

 

 

 

Akce:

 

 

3. 4. Divadlo v MŠ „Jak se Barborka zatoulala“.

18 - 22. 4. Velikonoční prázdniny

24. 4. Výlet na zámek Loučeň

29. 4. Fotografování

30. 4. Čáry Máry na paloučku

 

 

 

 

 

Březen

 

Březen – předjaří

 

·                 Rozvíjíme poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech, pozorujeme je v blízkém okolí MŠ. Učíme se charakteristické znaky zvířat, mluvíme o významu pro člověka. Posloucháme pohádky, hádanky, hrajeme hry se slovy. Procvičujeme číselnou řadu. Nacvičujeme písně a básně, dané téma výtvarně zpracujeme.

·                 Všímáme si změn v přírodě, sledujeme a doplňujeme kalendář počasí. Pozorujeme a pojmenováváme jarní květiny, chováme se ohleduplně k přírodě. Procvičujeme znalosti barev, určujeme hlásky na začátku a na konci slova.

·                 Učíme se šetrně zacházet s knihou, vystavujeme oblíbené knihy, čteme pohádky a příběhy. Děti seznamujeme s pojmy „spisovatel, básník, ilustrátor“. Naučíme se přednést veršovanou pohádku, poznáváme rozdíl mezi knihou a časopisem.

 

Akce:

            11. 3. - 15. 3. Jarní prázdniny

          

           

Plavání v Jičíně pro přihlášené děti.

 

 

 

 

Únor

 

Únor

Po prázdninách si budeme vyprávět zážitky, které jsme prožili.

·       čekají nás přípravy na karneval – výroba masky, výzdoba třídy a šatny, karnevalový rej

·       seznámíme se s pohádkovými postavami, zahrajeme si pohádku, povíme si o oblíbené pohádce, naučíme se zacházet s knihou, časopisem.

·       zahrajeme si na cirkus, zazpíváme a naučíme se novou píseň a báseň, budeme si vyprávět, co se dětem líbilo v cirkuse.

Akce:

1. 2. pololetní prázdniny

13. 2. Divadlo v MŠ - kouzelník

20. 2. Karneval v MŠ

8. 2. začíná plavání v Jičíně pro přihlášené děti.

 

 

 

Leden


Leden

Poznáváme volně žijící zvířata, vnímáme změny v zimní přírodě, staráme se o ptačí krmítka na školní zahradě.

Užíváme si zimní sporty, hry na sněhu, zimní radovánky. Chráníme své zdraví před úrazem. Poznáváme vlastnosti sněhu, ledu, vody.

Postupně připravujeme děti k zápisu, procvičujeme znalosti, jména a dresy, barvy, geometrické tvary, početní představy. Kreslíme postavy, přednášíme básně a zpíváme.

 

Prosinec

 

Prosinec

 

·       těšíme se z hezkých a příjemných zážitků

·       podílíme se na přípravě Vánoc a Mikuláše

·       prožíváme společně adventní čas, těšíme se z dárků

·       seznamujeme děti se zvyky, tradicemi a obyčeji

 

 

Přejeme hezké Vánoce!

 

Akce:

 

5. 12. Mikulášská nadílka

12. 12. Divadlo v MŠ „Sněžibaba a čert

13. 12. Nadílka hraček

20. 12. Zahrada MŠ – vypouštění balónků a přáníčky

 

 

 

 

 

Listopad

 

Listopad

Povídáme si o zdraví a lidském těle. Poznáváme části lidského těla, jejich funkce, prohlížíme si obrázkové knihy, hovoříme o ochraně svého zdraví a bezpečnosti. Kreslíme postavy.

Pozorujeme podzimní přírodu, poznáváme barvy, sledujeme změny počasí. Sbíráme přírodniny, rozeznáváme stromy, keře, plody, listy. Tvoříme výrobky z přírodnin, zpíváme a přednášíme o podzimu.

Chováme se k sobě ohleduplně, neničíme přírodu, chráníme životní prostředí, hrabeme listí na školní zahradě.

Koncem měsíce se připravujeme na příchod Mikuláše. Zdobíme třídu svými výtvarnými výrobky, učíme se básničky a písničky.

 

Plánované akce:

     14. 11. „NENÍ MANDARINKA JAKO MANDARINKA“ -  divadlo v MŠ

     28. 11. „DO HAJAN“ - Dům kultury v MB

 

 

 

 

Říjen

 

Říjen

·       povídáme si o rodině – členech, řekneme si jejich jména

·       naučíme se názvy dnů v týdnu

·       povíme si časové pojmy ve hře „Co dělám celý den?“ = ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc

·       při pobytech venku budeme pozorovat změny v přírodě – barvy listů, plody stromů, zopakujeme si jejich názvy i názvy keřů

·       povíme si, jak se chovat v lese, v přírodě

·       předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ

 

Plánované akce:

10.10. Divadlo v MŠ „Co malí medvědi o podzimu nevědí“

18.10. Kloboukový bál

29.10 -30.10. Podzimní prázdniny        

 

 

 

Září

 

Září

Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Hrou k poznání“.

S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě. Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.

Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.

Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.

Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.

Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

Milé děti, už se na Vás těšíme ...