Pohádková třída - paní učitelky: Blanka Roubíčková a Jana Sarvašová

Červen

 

Červen

 

První týden v měsíci červnu jedeme s dětmi do školy v přírodě do Kryštofova Údolí, kde nás čekají procházky, výlety a soutěže.

Pojedeme na výlet do ZOO v Liberci, budeme si povídat o exotických zvířatech, prohlížet obrázkové knihy, naučíme se nové básničky a písně.

Budeme si užívat letních radovánek, slunění, sprchování, her na školní zahradě. V závěru měsíce se rozloučíme se školáky v MŠ a budeme se těšit na prázdniny.

 

 

Děti navštíví tyto akce:

 

7. 6. Divadlo v MŠ „O Terezce a Matějovi“

8. 6. Pohár v restauraci Galatea

14. 6. Výlet do ZOO v Liberci

15. 6. Rozloučení se školáky

 

 

 

Zprávy z Kryštofova Údolí: „ Jsme na místě a v pořádku“

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ

Pondělí –

Dopoledne po příjezdu a ubytování se seznámíme s týdenní hrou „Vláček Údoláček“.

Odpoledne si popovídáme s myslivcem, zasportujeme a půjdeme si prohlédnout kostelík a orloj.

Úterý –

Čeká nás hra Obrázková, kreslení „Pohled ze školky v přírodě“.

Navštívíme Dům řemesel (keramickou dílnu) něco si taky vyrobíme a den zakončíme diskotékou.

Středa –

Dnes budeme sportovním dopolednem slavit svátek dětí. Také si ozdobíme zajíčka a budeme kreslit na chodník.

Odpoledne pojedeme vlakem na výlet do Jablonného v Podještědí, kde si prohlédneme město a kostel a navštívíme cukrárnu a potom hurá na rozhlednu.

Čtvrtek –

Toulky přírodou v Kryštofově Údolí – pozorování koní a oveček.

Odpoledne na nás čeká stopovaná okolo malého a velkého viaduktu – třeba najdeme poklad. Dále je připraveno překvapení (světélkování) a kouzelník a večer si opečeme špekáčky.

Pátek –

Vyhodnotíme si hru „ Vláček Údoláček“ bude i odměna a rozloučíme se a hurá zpátky domů.

NÁVRAT DO MŠ VE 14.00 HODIN.

 

 

Květen

 

Květen

 

Vyprávíme si o Svátku matek, o rodině, prohlubujeme znalosti o práci maminky. Vyrábíme dárek pro maminku, kreslíme, přednášíme básně.

Hrajeme si na návštěvu u babičky a dědečka, vyprávíme zážitky, prohlubujeme citové vztahy k prarodičům. Zpíváme písně, posloucháme pohádky.

Pozorujeme kvetoucí louky, poznáváme květiny, vyrábíme herbář. Prohlížíme knihy o přírodě, malujeme.

 

 

Akce

 

2. 5. Zápis nových dětí do MŠ

4. 5. Vyšetření zraku dětí

16. 5. Od 15:00 schůzka s rodiči o škole v přírodě

25. 5. Fotografování dětí

29. 5. – 2. 6. Škola v přírodě v Kryštofově Údolí pro přihlášené děti

 

 

 

 

Duben

 

Duben

 

·       budeme pozorovat změny v přírodě – luční a zahradní květiny, ochrana přírody

·       sledujeme klíčení semen, pozorujeme počasí, hmyz

·       zahrajeme si „na dopravu“ – budeme pozorovat dopravní prostředky, dopravní značky a jejich funkci, povíme si o práci policie, bezpečném přecházení

·       opakování písní, básní, nácvik nové básně na čarodějnice

·       připomeneme si velikonoční zvyky, tradice, ozdobíme si vajíčka, vystřihneme si kuřátka, zajíčky, nacvičíme říkadla.

 

 

Akce

7. a 21. 4. Plavání v Jičíně pro přihlášené děti

13. 4. - 17. 4. Velikonoční prázdniny

24. 4. Návštěva svíčkárny v Šestajovicích

25. 4. Zahradní akce „Čárymáry“

26. 4. Divadlo v MŠ „Jak se Jíra stal mlynářem“

 

 

 

 

 

Březen


Březen – předjaří

 

         Rozvíjíme poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech, pozorujeme je v blízkém okolí MŠ. Učíme se charakteristické znaky zvířat, mluvíme o významu pro člověka. Posloucháme pohádky, hádanky, hrajeme hry se slovy. Procvičujeme číselnou řadu. Nacvičujeme písně a básně, dané téma výtvarně zpracujeme.

 

         Všímáme si změn v přírodě, sledujeme a doplňujeme kalendář počasí. Pozorujeme a pojmenováváme jarní květiny, chováme se ohleduplně k přírodě. Procvičujeme znalosti barev, určujeme hlásky na začátku a na konci slova.

 

         Učíme se šetrně zacházet s knihou, vystavujeme oblíbené knihy, čteme pohádky a příběhy. Děti seznamujeme s pojmy „spisovatel, básník, ilustrátor“. Naučíme se přednést veršovanou pohádku, poznáváme rozdíl mezi knihou a časopisem.

 

Akce:

           27. 2. - 3. 3. Jarní prázdniny

          

          15. 3. divadlo v MŠ „Pasáček vepřů“

 

 

Únor

 

Únor

 

Po prázdninách si budeme vyprávět zážitky, které jsme prožili.

 

·       čekají nás přípravy na karneval – výroba masky, výzdoba třídy a šatny, karnevalový rej

·       seznámíme se s pohádkovými postavami, zahrajeme si pohádku, povíme si o oblíbené pohádce, naučíme se zacházet s knihou, časopisem, navštívíme divadelní představení. Ilustrujeme.

·       zahrajeme si na cirkus, zazpíváme a naučíme se novou píseň a báseň, budeme si vyprávět, co se dětem líbilo v cirkuse.

 

Akce:

 

3. 2. pololetní prázdniny

14. 2. Karneval

15. 2. Divadlo v MŠ „O skřítcích Usínáčcích“

27. 2. - 3. 3. jarní prázdniny

 

10. 2. začíná plavání v Jičíně pro přihlášené děti.

 

 

 

Leden


Leden

Připravujeme děti k zápisu, procvičujeme znalosti, jména a adresy, barvy, geometrické tvary, početní představy. Kreslíme postavy, přednášíme básně a zpíváme.

Poznáváme volně žijící zvířata, vnímáme změny v zimní přírodě, staráme se o ptačí krmítka na školní zahradě.

íváme si zimní sporty, hry na sněhu, zimní radovánky. Chráníme své zdraví před úrazem. Poznáváme vlastnosti sněhu, ledu, vody.

Plánované akce

18. 1. Divadlo v MŠ „Perníková chaloupka“

 

 

Prosinec

 

 

Prosinec

 

·       těšíme se z hezkých a příjemných zážitků

·       podílíme se na přípravě Vánoc a Mikuláše

·       prožíváme společně adventní čas, těšíme se z dárků

·       seznamujeme děti se zvyky, tradicemi a obyčeji

 

 

Přejeme hezké Vánoce!

 

Akce:

 

5. 12. Mikulášská nadílka - dopoledne

7. 12. Vánoční besídka pro rodiče

12. 12. Vánoční nadílka pro děti

13. 12. Schůzka rodičů budoucích prvňáků

14. 12. Divadlo v MŠ „Kde se vzaly Vánoce“

20. 12. Dílnička rodičů s dětmi; přáníčka, vypouštění balónků v 16:00 hod.

 

 

 

Listopad

 

Listopad

Povídáme si o zdraví a lidském těle. Poznáváme části lidského těla, jejich funkce, prohlížíme si obrázkové knihy, hovoříme o ochraně svého zdraví a bezpečnosti. Kreslíme postavy.

Pozorujeme podzimní přírodu, poznáváme barvy, sledujeme změny počasí. Sbíráme přírodniny, rozeznáváme stromy, keře, plody, listy. Tvoříme výrobky z přírodnin, zpíváme a přednášíme o podzimu.

Chováme se k sobě ohleduplně, neničíme přírodu, chráníme životní prostředí, hrabeme listí na školní zahradě.

Koncem měsíce se připravujeme na příchod Mikuláše. Zdobíme třídu svými výtvarnými výrobky, učíme se básničky a písničky.

Plánované akce:

     2. 11. „Houbařská pohádka“ - Divadlo v MŠ

     11. 11. „Dětská nota“ - MB

    24. 11.  „Fotografování dětí“ - MŠ

    28. 11.  „Betlémy“ - výlet Bělá pod Bezdězem

 

 

 

Říjen


Říjen

·        povídáme si o rodině – členech, řekneme si jejich jména

·        naučíme se názvy dnů v týdnu

·        povíme si časové pojmy ve hře „Co dělám celý den?“ = ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc

·        při pobytech venku budeme pozorovat změny v přírodě – barvy listů, plody stromů, zopakujeme si jejich názvy i názvy keřů

·        povíme si, jak se chovat v lese, v přírodě

·        předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ

 

Plánované akce:

    12. 10.  Divadlo v MŠ „Kocourek Modroočko“

21. 10. Kloboukový bál – akce na zahradě MŠ

 

 

 

Září


Září

 

Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Hrou k poznání“.

S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě. Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.

Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.

        

Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.

Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.

Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

         Děti navštíví toto představení:

21. 9. „Pohádky proti pláči“ – divadlo v MŠ

 

Milé děti, těšíme se na Vás a na vzájemnou spolupráci s rodiči.

 

   Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Sarvašová Jana