Sluníčková třída - paní učitelky: Edita Líhařová a Jana Vaňková - asistent pedagoga Monika Chytková

Prosinec

 

PROSINEC


CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI:

  4. 12. DOPOLEDNE NÁS NAVŠTÍVÍ MIKULÁŠ

12. 12. „SNĚŽIBABA A ČERT“ – DIVADLO V MŠ

18. 12. JEŽÍŠEK VE TŘÍDĚ

20. 12. DÍLNIČKA + BALÓNKOVÁNÍ

27. 12. 2018 – 4. 1. 2019 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

TAJEMSTVÍ ČERVENÉHO DOMEČKU:

 

PŘEDVÁNOČNÍ SKOTAČENÍ

POHÁDKOVÉ VÁNOCE

 

BUDEME SE VĚNOVAT TRADICÍM VÁNOC, NAUČÍME SE OVLÁDAT STRACH Z NADPŘIROZENÝCH BYTOSTÍ, NAUČÍME SE SDĚLOVAT SVÉ PROŽITKY, POCITY A NÁLADY RŮZNÝMI PROSTŘEDKY (ŘEČOVÝMI, HUDEBNÍMI, DRAMATICKÝMI….)

 

PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2019

 

 

 

Listopad

 

LISTOPAD


CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU:

14. 11. DIVADLO V MŠ -

„ NENÍ MANDARINKA JAKO MANDARINKA“

22. 11. PODZIMNÍ BESÍDKA PRO RODIČE

 

TAJEMSTVÍ HNĚDÉHO DOMEČKU:

 

MALÍŘOVA PALETA

BAREVNÉ CINKÁNÍ

 

·              NAUČÍME SE VNÍMAT BAREVNOSTI PODZIMNÍ PŘÍRODY, ZKUSÍME ZTVÁRNIT HUDEBNĚ, POHYBOVĚ A VÝTVARNĚ JEDNOTLIVÉ BARVY

 

·              PROCVIČOVÁNÍ A ROZLIŠOVÁNÍ ZVUKŮ, PĚSTOVAT V DĚTECH MUZIKÁLNOST, CIT PRO RYTMUS, PÉČI A OCHRANU ZDRAVÍ, TOLEROVAT DRUHÉ

 

 

 

Říjen

 

ŘÍJEN

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU:

10. 10. DIVADLO V MŠ

„ CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ “

18. 10. KLOBOUKOVÝ BÁL

29. 10. a 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

TAJEMSTVÍ ORANŽOVÉHO

DOMEČKU

 

POKLADY PODZIMU

PO CESTIČCE K LESÍČKU

 

·       PODPORA FANTAZIE A PŘEDSTAVIVOSTI, TVOŘIVOSTI, ROZVOJ JEMNÉ A HRUBÉ MOTORIKY, ZAZNAMENÁNÍ PROMĚN V PŘÍRODĚ…

·       ROZVOJ SOUNÁLEŽITOSTI MEZI ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODOU, ZAPOJENÍ VŠECH SMYSLŮ…..

 

 

 

 

 

 

Září

 

ZÁŘÍ

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:

11. 9. ÚTERÝ

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

 

TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO DOMEČKU

 

JÁ A MOJI KAMARÁDI

U NÁS VE ŠKOLCE

 

·       SEZNÁMENÍ DĚTÍ S NOVÝM PROSTŘEDNÍM, ADAPTACE, VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ, ZNÁT SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, VĚK….

·       SEZNÁMENÍ SE S PRAVIDLY TŘÍDY A ŠKOLKY, SE JMÉNY KAMARÁDŮ, S PROSTORY, POSTUPNÉ CHÁPÁNÍ A ZAPOJOVÁNÍ SE DO ČINNOSTÍ