Sluníčková třída - paní učitelky: Edita Líhařová a Jana Vaňková

Červen

 

 

ČERVEN

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU:

  4.6. – 8.6.  ŠKOLA  V PŘÍRODĚ

12.6.  POSEZENÍ S RODIČÍ - OPÉKÁNÍ

19.6.  SCHŮZKA S NOVÝMI RODIČI

20.6.  NÁMOŘNICKÝ BÁL – DOPOLEDNE

 

TAJEMSTVÍ DUHOVÉHO DOMEČKU

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

DUHOVÝ TÝDEN

NÁMOŘNICKÝ TÝDEN

TÝDEN DĚTSKÝCH RADOVÁNEK

 

·       POJEDEME S MOTÝLKY A S MEDVÍDKY DO PROSTŘEDNÍHO MLÝNA, KDE SI BUDEME HRÁT NA VODNÍKY, BUDEME PLNIT ÚKOLY A OBJEVOVAT OKOLNÍ SVĚT

·       ZOPAKUJEME SI BARVY – ZÁKLADNÍ I ROZŠÍŘENOU ŘADU, ZKUSÍME SE VCÍTIT DO JEDNOTLIVÝCH BAREV, PŘIROVNAT JE K URČITÝM POCITŮM, NÁLADĚ….

·       ZAHRAJEME SI NA NÁMOŘNÍKY, VYPLUJEME KOLEM SVĚTA A BUDEME POZNÁVAT JEDNOTLIVÁ MĚSTA, ZEMĚ….

·       ZAHRAJEME SI, ZATANCUJEME, ZAZPÍVÁME, ZASOUTĚŽÍME……..

 

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO….

A V ZÁŘÍ NASHLEDANOU 

 

 

Květen


KVĚTEN

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU:

  1.5. STÁTNÍ SVÁTEK

  2.5. ZÁPIS  DO  

  8.5. STÁTNÍ  SVÁTEK

10.5. VYŠETŘENÍ ZRAKU

16.5. CELODENNÍ  VÝLET

21.5. NÁVŠTĚVA  POLICIE

30.5. HORNÍ  STAKORY –  DĚTSKÝ DEN

 

TAJEMSTVÍ RŮŽOVÉHO DOMEČKU

 

MOJE RODINA

CO SE DĚJE V TRÁVĚ

CO VYPRÁVĚLA KAPIČKA

 

KDO JSOU PŘÍBUZNÍ, PŘEDCI, CO PRO MĚ ZNAMENÁ RODINA, SVÁTEK MATEK

CO VŠE MŮŽEME OBJEVIT V TRÁVĚ, CO TAM ŽIJE, BUDEME ROZEZNÁVAT PODLE VZHLEDU A ZVUKŮ

CO PRO MĚ ZNAMENÁ VODA – JEJÍ VÝZNAM, CO SE DĚJE S VODOU, KDO V NÍ ŽIJE, EKOLOGIE

 

 

 

 


Duben

 

DUBEN

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU:

 

  5.4. PŘEDNÁŠKA p. KHOLOVÉ Bpř.

  6.4. PLAVÁNÍ

13.4. PLAVÁNÍ

18.4. DIVADLO „PLECH A NEPLECHA V LESE“

20.4. POSLEDNÍ PLAVÁNÍ

26.4. ČARODĚJNICKÝ REJ

 

 

TAJEMSTVÍ FIALOVÉHO DOMEČKU

 

·       ZÁPIS DO ŠKOLY

·       DOPRAVNÍ VÝCHOVA

·       ČARODĚJNICKÝ REJ

 

ZOPAKUJEME SI, JAK SE JMENUJEME, KDE BYDLÍME, ZÁKLADNÍ ŘADU BAREV, KOLIK NÁM JE LET, GEOMETRICKÉ TVARY, BÁSNIČKY, PÍSNIČKY A JINÉ ZRUČNOSTI ŠKOLÁKŮ……

JAK SE DOPRAVUJEME - PO SILNICI, PO VODĚ, VE VZDUCHU, PO KOLEJÍCH, POD ZEMÍ, VE VESMÍRU…ZKUSÍME SE NAUČIT POZNAT NĚKTERÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

PROMĚNÍME SE V JEŽIBABY, V JEŽIDĚDKY A ZATANCUJEME SI SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI DĚTMI NA JEŽIPALOUČKU

 

 

 

 

 

Březen

 

BŘEZEN

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU:

 

  5. 3. – 9. 3.  JARNÍ  PRÁZDNINY

2., 16.,23.3.  PRO  PŘIHLÁŠENÉ  DĚTI  

                    PLAVÁNÍ

15. 3. SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH 

          PRVŇÁČKŮ OD 15.30. Bpř

29. 3. – 2. 4.  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

 

TAJEMSTVÍ ZELENÉHO DOMEČKU

 

·       KNIHA A JÁ

·       U NÁS NA DVORKU

·       KDE JSI JARO, KDE JSI   

         VELIKONOCE

 

BUDEME PROCVIČOVAT SLUCHOVOU VNÍMAVOST, SOUSTŘEDĚNOST, LOGIKU, POSTŘEH, ZÁJEM O UČENÍ….

NAUČÍME SE, CO NÁS OBKLOPUJE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ….

PŘÍPOMENEME SI ROČNÍ OBDOBÍ, CHARAKTERISTICKÉ RYSY JARA, TRADICE VELIKONOC….

 

 

 

 

 

 

Únor

 

ÚNOR

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU:

2. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

9. 2., 16. 2., 23. 2., 28.2.

PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI PLAVÁNÍ

 

TAJEMSTVÍ MODRÉHO DOMEČKU

 

·       CESTA KE HVĚZDÁM

·       ZOH

·       KARNEVALOVÝ REJ

 

PODPOROVAT FYZICKOU A PSYCHICKOU ZDATNOST, ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY, KOORDINACE POHYBU, ROZVOJ PAMĚTI, PODPOROVAT ZÁJEM O UČENÍ, SEZNÁMIT SE SE ZÁKLADY VĚDY A TECHNIKY, VNÍMAT NEKONEČNOST VESMÍRU, NAUČÍME SE NĚCO O PLANETÁCH, VODĚ, STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ, PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK, O EXISTENCI JINÝCH ZEMÍ, ROSTLIN, ZVÍŘAT……

PŘIPOMENEME SI, CO JE TO OLYMPIÁDA, JEJÍ SYMBOLY A ZNAKY, JAKÉ ZNÁME ZIMNÍ SPORTY…

TÝDEN POHÁDEK, POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ,  HER , SOUTĚŽÍ…..

 

 

Leden


LEDEN

 

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

 

29. 1. 2018 DIVADLO VE STAKORÁCH

 

TAJEMSTVÍ BÍLÉHO DOMEČKU

 

·        ZIMNÍ SNĚNÍ

·        ABYCHOM NEMĚLI RÝMY, POTŘEBUJEME VITAMÍNY

 

TVOŘIVÉ MYŠLENÍ, ŘEŠENÍ VŠECH PROBLÉMŮ, ZACHYCENÍ A VYJÁDŘENÍ VŠECH PROŽITKŮ, POHYBOVÁ IMPROVIZACE, SLADĚNÍ HUDBY S POHYBEM, ROZVOJ PŘEDSTAVIVOSTI

„VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“. NAUČÍME SE ROZLIŠOVAT, CO ZDRAVÍ PROSPÍVÁ A CO MU ŠKODÍ, ZAPOJÍME SMYSLOVÉ ORGÁNY

 

 

 

Prosinec

 

PROSINEC

 

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

  5.12.   ČERTOVSKÁ BESÍDKA

19.12.   NADĚLOVÁNÍ DÁRKŮ VE TŘÍDĚ  

             (DOPOLEDNE)

20.12    DÍLNIČKA A BALÓNKOVÁNÍ

20.12.   DIVADLO V MŠ

       „ OSKÁREK VE VÁNOČNÍM BALÍČKU “

27.12 – 2.1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

TAJEMSTVÍ ČERVENÉHO  DOMEČKU

 

·       PŘEDVÁNOČNÍ SKOTAČENÍ

·       POHÁDKOVÉ VÁNOCE

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, CÍTĚNÍ A PROŽÍVÁNÍ, ZAPOJENÍ VŠECH SMYSLŮ

 

PROHLUBOVÁNÍ ČESKÝCH TRADIC, ODSTRAŇOVÁNÍ STRACHU Z NADPŘIROZENÝCH BYTOSTÍ

 

PŘEJEME  VŠEM  KRÁSNÉ 

A  NIČÍM

NERUŠENÉ  VÁNOCE

A  ÚSPĚŠNÝ  ROK  

2018

 

 

 

Listopad

 

LISTOPAD

 

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

  1. 11. DIVADLO V MŠ „TŘI POHÁDKY O HONZOVI“

  3. 11. NÁS NAVŠTÍVÍ ZOUBKOVÁ VÍLA

17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

TAJEMSTVÍ HNĚDÉHO DOMEČKU

 

·       MALÍŘOVA PALETA

·       BAREVNÉ CINKÁNÍ

 

ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, VNÍMÁNÍ BAREV V PŘÍRODĚ, VYJÁDŘIT POCITY POMOCI BAREV…….

PROCVIČOVÁNÍ A ROZLIŠOVÁNÍ ZVUKŮ, PĚSTOVAT V DĚTECH MUZIKÁLNOST, CIT PRO RYTMUS……..

 

 

 

 

Říjen

 

ŘÍJEN

 

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU

  4. 10. ZAČÍNAJÍ SPORTOVKY

13. 10. KLOBOUKOVÝ BÁL

26. 10. – 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

TAJEMSTVÍ ORANŽOVÉHO DOMEČKU

 

·       POKLADY PODZIMU

·       PO CESTIČCE K LESÍČKU

 

ROZVOJ A UŽÍVÁNÍ VŠECH SMYSLŮ, PODPORA FATAZIE A PŘEDSTAVIVOSTI, ROZVOJ JEMNÉ A HRUBÉ MOTORIKY

 

POZOROVÁNÍ PROMĚN V PŘÍRODĚ, ROZVOJ TVOŘIVOSTI, ROZVOJ SOUNÁLEŽITOSTI S ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODOU, ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 

 

 

Září

 

ZÁŘÍ

 

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:

11. 9. SCHŮZKA S RODIČI V MŠ

20. 9. DIVADLO V MŠ

         „O VYKUTÁLENÉM ŠTĚSTÍ“

 

TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO DOMEČKU

 

·       JÁ A MOJI KAMARÁDI

·       U NÁS VE ŠKOLCE

 

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ, ZÍSKÁVÁNÍ DŮVĚRY, VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ, VYTVÁŘENÍ CITOVÝCH VZTAHŮ, ODPOUTÁNÍ OD RODIČŮ, SEZNÁMENÍ S JINÝMI KAMARÁDY, ZNÁT SVÉ JMÉNO, POZNAT SVOU ZNAČKU…….

SEZNAMOVÁNÍ S PROSTŘEDÍM, NAUČIT SE POJMENOVAT PROSTORY ŠKOLKY, ORIENTOVAT SE V PROSTORU, ADAPTOVAT SE NA ŽIVOT VE ŠKOLCE, NAVAZOVAT KONTAKT S DOSPĚLÝMI…….