Sluníčková třída - paní učitelky: Edita Líhařová a Jana Vaňková - asistent pedagoga Monika Chytková

Červen

 

ČERVEN

 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU:

 

18. 6. UKÁZKA PRÁCE ČESKÉ POLICIE

18. 6. GRILOVANÍ, ROZLOUČENÍ SE

         ŠKOLNÍM ROKEM

19. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

         (GÁBINA A KATKA) info na dveřích

      

TAJEMSTVÍ DUHOVÉHO DOMEČKU:

 

 

DUHOVÝ TÝDEN

NÁMOŘNICKÝ TÝDEN

ČAS DĚTSKÝCH RADOVÁNEK

 

ZOPAKUJEME SI BARVY, JAKOU BARVU MÁ DUHA …..BUDEME POZNÁVAT A HLEDAT BARVY V OKOLÍ

 

BUDEME SI HRÁT NA NÁMOŘNÍKY – VYPRÁVĚT O VODĚ O LÉTU

 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY, HRY, DOVÁDĚNÍ, SOUTĚŽE….

 

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO

 

 

 

Květen

 

KVĚTEN

 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU:

 

  2. 5. ZÁPIS DO MŠ

15. 5. DÍLNIČKA S RODIČI

          (info na dveřích)

21. 5. CELODENNÍ VÝLET DO

          MIRÁKULA

          (info na dveřích)

29.5. - 31.5. UKÁZKA DRAVCŮ V MŠ

 

 

TAJEMSTVÍ RŮŽOVÉHO DOMEČKU:

 

 

MOJE RODINA

CO SE DĚJE V TRÁVĚ

CO VYPRÁVĚLA KAPIČKA

 

POVÍME SI, CO JE RODINA, KDO DO RODINY PATŘÍ, VYJMENUJEME VŠECHNY ČLENY, VYROBÍME NĚCO MAMINKÁM K JEJICH SVÁTKU….

 

ŽIVOT V TRÁVĚ JE ZAJÍMAVÝ, PLNO BROUČKU A HMYZU… POKUSÍME SE JE POZNAT A NĚCO SI O NICH ZJISTIT,

JAKÉ ROSTOU NA LOUCE KYTIČKY ….

 

KOLOBĚH VODY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,

JAK SE O PŘÍRODU STARÁME…...

 

 

 

Duben

 

DUBEN

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU:

 

  3. 4. DIVADLO V MŠ

    „ JAK SE BARBORKA ZATOULALA “

  5. 4. a 6. 4. ZÁPIS DO 1. TŘÍD

18.4 – 22. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

29. 4. FOTOGRAFOVÁNÍ

30. 4. ČARODĚJNICKÝ REJ NA

         PALOUČKU

 

 

TAJEMSTVÍ FIALOVÉHO DOMEČKU:

 

 

ZÁPIS DO ŠKOLY

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

VELIKONOCE

ČARODĚJNICKÝ REJ       

 

ZOPAKUJEME SI SE ŠKOLÁKY (nejen se školáky) : JMÉNO, ADRESU, ROZŠÍŘENOU ŘADU BAREV, GEOMETRICKÉ TVARY, ZAPÍNÁNÍ ZIPŮ, KNOFLÍKŮ, SESTAVOVÁNÍ RŮZNÝCH OBRAZCŮ, POČÍTÁNÍ, BÁSNIČKY, PÍSNIČKY…

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY, CHOVÁNÍ NA SILNICI, NA ULICI, KDO NÁS CHRÁNÍ, POMÁHÁ….

 

TRADIČNÍ SVÁTEK JARA, JEJICH ZVYKY, KOLEDY…

 

 

ZATANCUJEME SI A ZAZPÍVÁME NA PALOUČKU

 

 

 

Březen

 

BŘEZEN

 

 

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU:

        

         NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

11.3. - 15. 3. JARNÍ PRÁZDNINY

28. 3. POJEDEME DO BONDY DO KINA  

                 „ KRÁLÍČEK PETR“

        

TAJEMSTVÍ ZELENÉHO DOMEČKU:

 

KNIHA A JÁ

U NÁS NA DVORKU

KDE JSI JARO, KDE JSI?

 

 

·                 NAUČÍME SE, JAK SE CHOVAT A ZACHÁZET S KNIHOU, KDE NAJDEME KNIHY A CO VŠE SE Z KNIHY MŮŽEME DOZVĚDĚT…..

 

·                 S JAREM PŘICHÁZEJÍ MLÁĎATA, NAUČÍME SE ZVÍŘECÍ RODINKU, UŽITEK ZE ZVÍŘÁTEK, JEJICH OBYDLÍ….

 

·                 NEJENOM ZVÍŘÁTKA PŘICHÁZEJÍ S JAREM, ALE I RŮZNÉ ROSTLINKY, KYTIČKY…….

      ZAPOSLOUCHÁME SE DO PŘÍRODY,

 

      CO VŠE NÁM NAPOVÍ…...    

 

       

Únor

 

ÚNOR


CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU:


  1. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  8. 2. ZAČÍNÁME PLAVÁNÍ

       (PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI)

13. 2. DIVADLO V MŠ

    „ KOUZELNÍK A BUBLINKOVÁ SHOW “TAJEMSTVÍ MODRÉHO DOMEČKU:

 

CESTA KE HVĚZDÁM

KARNEVALOVÝ REJ

  

·                 NAUČÍME SE NĚCO MÁLO O PLANETÁCH, ZJISTÍME, NA KTERÉ PLANETĚ ŽIJEME, JAK SE DOSTANEME DO VESMÍRU, ZJISTÍME NĚCO O KOLOBĚHU VODY, STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ, DNE I NOCI……

 

·                 NA KARNEVAL SI PŘIPRAVÍME OBLÍBENÉ MASKY Z POHÁDEK

 

 

 

 

Leden


LEDEN


CO NÁS ČEKÁ V LEDNU:

 

28. 1. 2019 DIVADLO STAKORY

                 „ANEŽČINO PŘÁTELSTVÍ“

   

 

TAJEMSTVÍ BÍLÉHO DOMEČKU:

 

ZIMNÍ SNĚNÍ

 

ABYCHOM NEMĚLI RÝMY, POTŘEBUJEME VITAMÍNY

 

·        ROZVOJ PAMĚTI, ZDOKONALENÍ SLUCHOVÉ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI, VYTVÁŘENÍ ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH NÁVYKŮ

·        PODPOROVAT POHYBOVOU AKTIVITU, KOORDINACI POHYBU S HUDBOU, ZJISTÍME CO JE PRO NÁS ZDRAVÉ A CO ŠKODLIVÉ….

 


Prosinec

 

PROSINEC


CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI:

  4. 12. DOPOLEDNE NÁS NAVŠTÍVÍ MIKULÁŠ

12. 12. „SNĚŽIBABA A ČERT“ – DIVADLO V MŠ

18. 12. JEŽÍŠEK VE TŘÍDĚ

20. 12. DÍLNIČKA + BALÓNKOVÁNÍ

27. 12. 2018 – 4. 1. 2019 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

TAJEMSTVÍ ČERVENÉHO DOMEČKU:

 

PŘEDVÁNOČNÍ SKOTAČENÍ

POHÁDKOVÉ VÁNOCE

 

BUDEME SE VĚNOVAT TRADICÍM VÁNOC, NAUČÍME SE OVLÁDAT STRACH Z NADPŘIROZENÝCH BYTOSTÍ, NAUČÍME SE SDĚLOVAT SVÉ PROŽITKY, POCITY A NÁLADY RŮZNÝMI PROSTŘEDKY (ŘEČOVÝMI, HUDEBNÍMI, DRAMATICKÝMI….)

 

PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2019

 

 

 

Listopad

 

LISTOPAD


CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU:

14. 11. DIVADLO V MŠ -

„ NENÍ MANDARINKA JAKO MANDARINKA“

22. 11. PODZIMNÍ BESÍDKA PRO RODIČE

 

TAJEMSTVÍ HNĚDÉHO DOMEČKU:

 

MALÍŘOVA PALETA

BAREVNÉ CINKÁNÍ

 

·              NAUČÍME SE VNÍMAT BAREVNOSTI PODZIMNÍ PŘÍRODY, ZKUSÍME ZTVÁRNIT HUDEBNĚ, POHYBOVĚ A VÝTVARNĚ JEDNOTLIVÉ BARVY

 

·              PROCVIČOVÁNÍ A ROZLIŠOVÁNÍ ZVUKŮ, PĚSTOVAT V DĚTECH MUZIKÁLNOST, CIT PRO RYTMUS, PÉČI A OCHRANU ZDRAVÍ, TOLEROVAT DRUHÉ

 

 

 

Říjen

 

ŘÍJEN

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU:

10. 10. DIVADLO V MŠ

„ CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ “

18. 10. KLOBOUKOVÝ BÁL

29. 10. a 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

TAJEMSTVÍ ORANŽOVÉHO

DOMEČKU

 

POKLADY PODZIMU

PO CESTIČCE K LESÍČKU

 

·       PODPORA FANTAZIE A PŘEDSTAVIVOSTI, TVOŘIVOSTI, ROZVOJ JEMNÉ A HRUBÉ MOTORIKY, ZAZNAMENÁNÍ PROMĚN V PŘÍRODĚ…

·       ROZVOJ SOUNÁLEŽITOSTI MEZI ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODOU, ZAPOJENÍ VŠECH SMYSLŮ…..

 

 

 

 

 

 

Září

 

ZÁŘÍ

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:

11. 9. ÚTERÝ

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

 

TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO DOMEČKU

 

JÁ A MOJI KAMARÁDI

U NÁS VE ŠKOLCE

 

·       SEZNÁMENÍ DĚTÍ S NOVÝM PROSTŘEDNÍM, ADAPTACE, VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ, ZNÁT SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, VĚK….

·       SEZNÁMENÍ SE S PRAVIDLY TŘÍDY A ŠKOLKY, SE JMÉNY KAMARÁDŮ, S PROSTORY, POSTUPNÉ CHÁPÁNÍ A ZAPOJOVÁNÍ SE DO ČINNOSTÍ