Sluníčková třída - paní učitelky: Edita Líhařová a Jana Vaňková

Únor

 

ÚNOR

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU:

2. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

9. 2., 16. 2., 23. 2., 28.2.

PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI PLAVÁNÍ

 

TAJEMSTVÍ MODRÉHO DOMEČKU

 

·       CESTA KE HVĚZDÁM

·       ZOH

·       KARNEVALOVÝ REJ

 

PODPOROVAT FYZICKOU A PSYCHICKOU ZDATNOST, ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY, KOORDINACE POHYBU, ROZVOJ PAMĚTI, PODPOROVAT ZÁJEM O UČENÍ, SEZNÁMIT SE SE ZÁKLADY VĚDY A TECHNIKY, VNÍMAT NEKONEČNOST VESMÍRU, NAUČÍME SE NĚCO O PLANETÁCH, VODĚ, STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ, PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK, O EXISTENCI JINÝCH ZEMÍ, ROSTLIN, ZVÍŘAT……

PŘIPOMENEME SI, CO JE TO OLYMPIÁDA, JEJÍ SYMBOLY A ZNAKY, JAKÉ ZNÁME ZIMNÍ SPORTY…

TÝDEN POHÁDEK, POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ,  HER , SOUTĚŽÍ…..

 

 

Leden


LEDEN

 

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

 

29. 1. 2018 DIVADLO VE STAKORÁCH

 

TAJEMSTVÍ BÍLÉHO DOMEČKU

 

·        ZIMNÍ SNĚNÍ

·        ABYCHOM NEMĚLI RÝMY, POTŘEBUJEME VITAMÍNY

 

TVOŘIVÉ MYŠLENÍ, ŘEŠENÍ VŠECH PROBLÉMŮ, ZACHYCENÍ A VYJÁDŘENÍ VŠECH PROŽITKŮ, POHYBOVÁ IMPROVIZACE, SLADĚNÍ HUDBY S POHYBEM, ROZVOJ PŘEDSTAVIVOSTI

„VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“. NAUČÍME SE ROZLIŠOVAT, CO ZDRAVÍ PROSPÍVÁ A CO MU ŠKODÍ, ZAPOJÍME SMYSLOVÉ ORGÁNY

 

 

 

Prosinec

 

PROSINEC

 

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

  5.12.   ČERTOVSKÁ BESÍDKA

19.12.   NADĚLOVÁNÍ DÁRKŮ VE TŘÍDĚ  

             (DOPOLEDNE)

20.12    DÍLNIČKA A BALÓNKOVÁNÍ

20.12.   DIVADLO V MŠ

       „ OSKÁREK VE VÁNOČNÍM BALÍČKU “

27.12 – 2.1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

TAJEMSTVÍ ČERVENÉHO  DOMEČKU

 

·       PŘEDVÁNOČNÍ SKOTAČENÍ

·       POHÁDKOVÉ VÁNOCE

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, CÍTĚNÍ A PROŽÍVÁNÍ, ZAPOJENÍ VŠECH SMYSLŮ

 

PROHLUBOVÁNÍ ČESKÝCH TRADIC, ODSTRAŇOVÁNÍ STRACHU Z NADPŘIROZENÝCH BYTOSTÍ

 

PŘEJEME  VŠEM  KRÁSNÉ 

A  NIČÍM

NERUŠENÉ  VÁNOCE

A  ÚSPĚŠNÝ  ROK  

2018

 

 

 

Listopad

 

LISTOPAD

 

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

  1. 11. DIVADLO V MŠ „TŘI POHÁDKY O HONZOVI“

  3. 11. NÁS NAVŠTÍVÍ ZOUBKOVÁ VÍLA

17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

TAJEMSTVÍ HNĚDÉHO DOMEČKU

 

·       MALÍŘOVA PALETA

·       BAREVNÉ CINKÁNÍ

 

ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, VNÍMÁNÍ BAREV V PŘÍRODĚ, VYJÁDŘIT POCITY POMOCI BAREV…….

PROCVIČOVÁNÍ A ROZLIŠOVÁNÍ ZVUKŮ, PĚSTOVAT V DĚTECH MUZIKÁLNOST, CIT PRO RYTMUS……..

 

 

 

 

Říjen

 

ŘÍJEN

 

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU

  4. 10. ZAČÍNAJÍ SPORTOVKY

13. 10. KLOBOUKOVÝ BÁL

26. 10. – 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

TAJEMSTVÍ ORANŽOVÉHO DOMEČKU

 

·       POKLADY PODZIMU

·       PO CESTIČCE K LESÍČKU

 

ROZVOJ A UŽÍVÁNÍ VŠECH SMYSLŮ, PODPORA FATAZIE A PŘEDSTAVIVOSTI, ROZVOJ JEMNÉ A HRUBÉ MOTORIKY

 

POZOROVÁNÍ PROMĚN V PŘÍRODĚ, ROZVOJ TVOŘIVOSTI, ROZVOJ SOUNÁLEŽITOSTI S ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODOU, ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 

 

 

Září

 

ZÁŘÍ

 

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:

11. 9. SCHŮZKA S RODIČI V MŠ

20. 9. DIVADLO V MŠ

         „O VYKUTÁLENÉM ŠTĚSTÍ“

 

TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO DOMEČKU

 

·       JÁ A MOJI KAMARÁDI

·       U NÁS VE ŠKOLCE

 

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ, ZÍSKÁVÁNÍ DŮVĚRY, VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ, VYTVÁŘENÍ CITOVÝCH VZTAHŮ, ODPOUTÁNÍ OD RODIČŮ, SEZNÁMENÍ S JINÝMI KAMARÁDY, ZNÁT SVÉ JMÉNO, POZNAT SVOU ZNAČKU…….

SEZNAMOVÁNÍ S PROSTŘEDÍM, NAUČIT SE POJMENOVAT PROSTORY ŠKOLKY, ORIENTOVAT SE V PROSTORU, ADAPTOVAT SE NA ŽIVOT VE ŠKOLCE, NAVAZOVAT KONTAKT S DOSPĚLÝMI…….