Srdíčková třída - paní učitelky: Dáša Letková a Kateřina Sýkorová

Červen

 

Č E R V E N

 

Čím se budeme tento měsíc zabývat?

 

-   oslavíme soutěžemi Dětský den

-   budeme poznávat luční květiny, léčivé rostliny

-   povíme si o zvířátkách, která žijí v trávě

-   rozloučíme se s našimi předškoláky

-   pro rodiče uspořádáme letní besídku s dílničkou

-   budeme se společně těšit na prázdniny

 

Jaké akce nás tento měsíc čekají?

 

 1. 6.    oslava Dne dětí ve třídě
20. 6.   Námořnický bál s Inkou Rybářovou na zahradě MŠ v námořnických oblečcích

21. 6.   od 15 hodin letní besídka s dílničkou pro rodiče

 

 

Nepořádný krtek

Jiří Havel

 

Bylo ráno a byl čtvrtek.
Jaký krásný den!
Před chalupou lezl krtek
právě z díry ven.

 

"Kdo tě pustil do zahrady?"
zlostně jsem se ptal.
Obrátil se ke mně zády
a ryl klidně dál.

 

Když jsem se pak vracel zpátky,
krtek už byl pryč.
Lajdák jeden! U hromádky
nechal ležet rýč!

 

 

 

 

 

Květen

 

KVĚTEN
  
 Čím se budeme tento měsíc zabývat?

- budeme besedovat o rodině, kdo je její součástí
- jejich jména, příjmení, povolání
- naučíme se básničku ke Dni matek
- vyrobíme pro maminku přáníčko, dárek
- povíme si, jak vypadá náš domov, místnosti, zařízení
- budeme poznávat své bydliště, významné budovy, jejich účel
- osvojíme si rozdíl mezi městem a vesnicí
- budeme si povídat o zvířátkách v ZOO


Jaké akce nás tento měsíc čekají?

- 10. 5. od 8.00 proběhne v naší MŠ vyšetření zraku dětí se ZPŠ
- 21. 5. se za námi do MŠ přijedou podívat policisté a předvedou nám ukázky své práce
- 25. 5. v 8.00 pojedeme s dětmi na celodenní výlet do ZOO Liberec

Výlet
Jiří Slíva

Jedna dvě tři čtyři pět,
šel krokodýl na výlet,
koukal tam a koukal tady,
prohlédl si staré hrady,
lesíky a louky v květu,
zastavil se u bufetu,
slupl kilo špekáčků,
pak si koupil žvýkačku,
sedl si a napsal pohled.
Na pohledu bylo tohle:
Jedna dvě tři čtyři pět,
vyšel jsem si na výlet,
čekejte mě v pátek ráno,
ať je v kleci vyvětráno,
ukliďte mi prosím bazén,
už abych byl zase v Praze,
hodně jsem se nachodil.
Líbá vás váš krokodýl.

 

 

 

 

Duben

 

Duben

Čím se budeme tento měsíc zabývat?

- budeme se se školáky připravovat k zápisu do základní školy
- budeme si povídat o domácích zvířátkách a jejich mláďatech
- podnikneme vycházky do přírody, budeme pozorovat život v lese, na louce i na poli
- oslavíme svátek všech čarodějnic

Jaké akce náš tento měsíc čekají?

5. 4. od 15.30 hodin přednáška PhDr. Zdeňky Kholové na téma "Styly výchovy. Efektivní komunikace s dětmi - jak vést děti ke spolupráci."
18. 4.  divadlo v MŠ "Plech a Neplecha v lese"
25. 4.  pohádkový výlet do Starých Hradů
26. 4.  čarodějnický rej na zahradě MŠ


Zalezl zajíc do zelí,
zavolej na něj, Zdeňku.
Zavolal Zdeněk zajíce.
Zajíc byl ze zelí venku. 

 

 

 

 

Březen

 

Březen
     
Tento měsíc budeme:
                          
- pozorovat probouzející se přírodu - první jarní květiny
- rychlit rostliny ve třídě
- sledovat počasí
- seznamovat se s domácími zvířaty, jejich mláďaty
- připravovat se na svátky jara - Velikonoce, povíme si o zvycích, tradicích
- učit se písničky a básničky o jaru
- zapojíme se do výtvarné soutěže - Téma: Polámal se mraveneček aneb příroda kolem nás
       

Plánované akce:

1. 3.   Městské divadlo MB - pohádka "Maxipes Fík"

5. 3. - 9. 3  jarní prázdniny

14. 3.  od 15.30 hodin přednáška PhDr. Zdeňky Kholové na téma "Emoční inteligence dítěte. Vícečetná inteligence. Co měří IQ."

29. 3.  velikonoční prázdniny


Ptám se, ptám se, pampeliško
Zdeněk Kriebel


Už si vrabci koupou bříško,
už se káča točí,
kde jsi byla, pampeliško,
od čeho máš oči?

Od slunce, od zlata!
Jak jsem se tam zahleděla,
hned jsem byla zlatá celá
jako housata.

Pampelišky, povězte mi,
podruhé se ptám:
Čím otvírá slunko zemi,
kudy pouští jako k nám?

Žežulky si povídají,
že jsou vrátka v jednom háji,
ke vrátkům je zlatý klíč,
petr - petr - petrklíč.

 

 

 

Únor

 

Únor

Tento měsíc nás čeká:

·       prohlížení pohádkových knížek

·       budeme rozeznávat dobro a zlo

·       hra „Na knihovnu“

·       výroba vlastní pohádkové knihy

·       únorové veselice - masopust a jeho zvyky:
vyrobíme si jednoduchou karnevalovou masku
zatančíme a zasoutěžíme si při karnevalovém reji
naučíme se nové básničky „Karneval“, „Masopust“Plánované akce:

 6. 2.  návštěva knihovny v Kosmonosích
12. 2. divadlo v  Domě kultury MB „Jak s Andělem čerti šili“

21. 2.  K A R N E V A L ve třídě
22. 2.  od 15.30 do 17.30 hod. přednáška PhDr. Zdeňky Kholové na téma „Naslouchám, rozumím, povídám. Řeč není jen o hláskách.“


Perníková chaloupka

„Odkud ten náš holub letí?“
„Letím z lesa, milé děti,
vrkú, vrkú, vrkú.“
„Cos tam viděl, holoubku?“
„Perníkovou chaloupku
u černého smrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem
krmili se perníkem.“
„A když z okna na zahradu
vystrčila baba bradu,
nebáli se, holoubku?!“
„Kdepak! Zamkli chaloupku
na cukrový klíč -
a už byli pryč!“

 

 

 

 

Leden

 

Leden

Čím se budeme tento měsíc zabývat?

- sdělíme si dojmy a zážitky z Vánoc, nakreslíme si nejmilejší dárek, připomeneme si legendu o Třech králích
- povíme si o zimní přírodě, změnách, počasí, o důležitosti otužování, zimních sportech
- užijeme si hry se sněhem /stavění sněhuláků/
                              i na sněhu /bobování, cesty ve sněhu/
- pomocí pokusů budeme objevovat vlastnosti sněhu a ledu
- budeme krmit ptáčky, pozorovat stopy zvěře
- výtvarně ztvárníme zimu

Jaké akce nás tento měsíc čekají?

-  ve čtvrtek 11. 1. od 15.30 do 17.30 hod. zveme všechny rodiče do sluníčkové třídy (přízemí zeleného pavilonu) na přednášku PhDr. Zdeňky Kholové na téma "Oblouk, čára, také klička to je psaní předškoláčka"


Dva mrazíci

Dva mrazíci, uličníci pod střechou si hráli,
houpali se na rampouchu, všemu se jen smáli.
tralali tralala - všemu se jen smáli.

Na okýnko nakreslili les a taky vránu,
malovali, zapomněli, že les nemá bránu.
tralali tralala - že les nemá bránu.

Jedna hvězda utkala jim ze světýlka mašli.
Dva mrazíci uličníci cestu zase našli.
tralali tralala - cestu zase našli.

 

 

 

 

Prosinec

 

Prosinec

Čím se budeme tento měsíc zabývat?

-  povíme si o adventních zvyklostech, vyzdobíme si šatnu i třídu
-  naučíme se básničky o Mikuláši, čertech a budeme se těšit
   na mikulášskou nadílku

-  naučíme se písničky a básničky o zimě, Vánocích
-  poslechneme si i zazpíváme koledy
-  vyrobíme dárky a přáníčka
-  po vánoční nadílce si budeme hrát s novými hračkami


Jaké akce nás tento měsíc čekají?

-  v úterý 5. 12. máme ve školce dopoledne mikulášskou nadílku - děti mohou přijít v kostýmech čertíků

-  ve čtvrtek 7. 12. od 15.30 do 17.30 hod. zveme všechny rodiče do sluníčkové třídy (přízemí zeleného pavilonu) na přednášku PhDr. Zdeňky Kholové na téma Školní zralost

-  ve středu 13. 12. od 15.00 hod. zveme všechny na vánoční besídku

-  ve středu 20. 12. od 15.00 hod. vánoční dílnička s rodiči a od 16. 00 hod. před pavilonem D vypustíme balonky s přáním a zazpíváme si společně koledy


Zaječí přání

Copak si zajíci k Vánocům přáli?
Aby se v závějích mrkvičky smály.
Smály se mrkvičky, s nimi hrst jetele.
Zaječí Vánoce byly moc veselé.

 

 

 

 

Listopad

 

Listopad

Čím se budeme tento měsíc zabývat?

- poznáme naše tělo, jeho části, funkce, smyslová ústrojí, orgány
-  zahrajeme si "Na lékaře"
-  povíme si o péči o zdraví, nebezpečí úrazu

- povíme si, co děláme celý den, zopakujeme si pojmy: ráno-poledne-večer, včera-dnes-zítra, týden-měsíc-rok

-  povíme si o adventních zvyklostech, vyzdobíme si šatnu i třídu
-  naučíme se básničky o Mikuláši, čertech a budeme se těšit
   na mikulášskou nadílkuJaké akce nás čekají?

1. 11. - do MŠ přijede divadlo s představením "Tři pohádky o Honzovi"
3. 11. - se zástupci ZPŠ se naučíme správně čistit zoubky


Ruce

Každá ručka má prstíčky,
zavřeme je do pěstičky.
Bum, bum na vrátka,
to je pěkná pohádka.

Ručičky si spolu hrají,
mnoho práce nadělají.
Bum, bum na vrátka,
to je pěkná pohádka.

Dvě nožičky taky máme,
pěkně s nimi zadupáme.
Dup, dup za vrátky,
to je konec pohádky.

 

 

 

 

Říjen

 

Říjen


- pozorování charakteristických znaků podzimu
- objevování rozmanitostí přírody a nacházení její krásy
- poznávání různých druhů stromů, keřů, plodin
- sbírání a tvoření z přírodnin
- všímání si změn počasí, výroba kalendáře počasí
- hry v přírodě, pouštění draka


13. 10. " Kloboukový bál" - dopoledne na zahradě MŠ
26. 10. - 27. 10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY


Dešťové kapičky

Dešťové kapičky
dostaly nožičky.
Ťapaly po plechu,
dělaly neplechu.

Kocour spal v okapu,
spadly mu na tlapu.
Jé, ten se polekal,
vyskočil a utíkal.
 

 

 

 

Září

 

Září

Srdíčková školka
Chodím do Srdíčkové školky,
jsou tu kluci, jsou tu holky.
Všichni jsou tu kamarádi,
tančí, kreslí, dovádí,
že tu s námi není máma,
to nám vůbec nevadí.

- zavzpomínáme si na prázdniny
- přivítáme nové kamarády, seznámíme je s naší třídou, hračkami, prostředím školky
- domluvíme si společná pravidla soužití v naší třídě
- uspořádáme výstavku ovoce a zeleniny
- ovoce a zeleninu budeme poznávat nejen zrakem, ale i hmatem, čichem, chutí
- naučíme se podzimní básničky, písničky

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 od 15.00 hod. zveme všechny rodiče na krátkou informativní schůzku ke školnímu roku 2017/18.

Ve středu 20. 9. divadelní představení v MŠ " O vykutáleném štěstí".