Srdíčková třída - paní učitelky: Dáša Letková a Kateřina Sýkorová

Červen

 

Červen

Svátek dětí

·        soutěže

·        pohybové aktivity a hry

·        oslava dne dětí

 

Hrajeme si na louce

·        pozorování hmyzu

·        poznávání lučních květin a léčivých bylin

·        vycházky do přírody

 

Hurá na prázdniny

·        zahradní slavnost

·        rozloučení se školáky

 

Akce:

7. 6. divadlo v MŠ „O Terezce a Matějovi“

 

 

 

Květen

 

KVĚTEN
  
  Kdo je to?

  Je moc krásná,
  rád ji mám.

 
  Milá, šťastná,
  tu já znám.


  A nad její  pohlazení
  v celém širém světě není.


- budeme besedovat o rodině, kdo je její součástí

- jejich jména, příjmení, povolání

- naučíme se básničku ke Dni matek

- vyrobíme pro maminku přáníčko, dárek

- povíme si, jak vypadá náš domov, místnosti, zařízení

- budeme poznávat své bydliště, významné budovy, jejich účel

- osvojíme si rozdíl mezi městem a vesnicí


- pojedeme na výlet na hrad Valečov, uvidíme tam pohádku Princ Bajaja, vyzkoušíme si řemesla   4.5. vyšetření zraku - ZPŠ
10.5. výlet - Valečov
25.5. společné fotografování

 

 

 

Duben


  Duben

- budeme se se školáky připravovat k zápisu do základní školy
- připravíme se na svátky jara - Velikonoce, seznámíme se s národními zvyky a tradicemi
- vyzdobíme si velikonočně třídu, naučíme se jarní koledy
- podnikneme vycházky do přírody, budeme pozorovat život v lese, na louce i na poli
- na konci měsíce nás čeká čarodějnický rej v maskách

11. 4.  divadelní představení v DK MB - "Kdo si počká..."
13. 4.  velikonoční prázdniny
25. 4.  čarodějnický rej na zahradě MŠ
26. 4.  divadlo v MŠ - "Jak se Jíra mlynářem stal"
27. 4.  výchovný koncert v ZŠ Pastelka - "Máme rádi zvířata"


Koleda, koleda, jarní trávo

Koleda, koleda, jarní trávo,
ať je tady všecko zdrávo.
Koleda, koleda, travičko,
vyskoč aspoň maličko.
A pak ještě výš,
udělej nám skrýš.
Pro zajíčka, pro vajíčka,
i pro toho koledníčka,
co si pokoj nedá
a vajíčka hledá
a přitom říká:
Koleda, koleda, jarní trávo...

 

 

Březen


Březen
                                               Sněženka

                                               Táta včera navenku,
                                                našel první sněženku,
                                                vedle petrklíč,
                                                zima už je pryč.

- pozorování probouzející se přírody - první jarní květiny

- rychlení rostlin ve třídě

- budeme sledovat počasí

- seznámíme se s domácími zvířaty, jejich mláďaty

- naučíme se písničky a básničky o jaru

- povíme si, co létá, jezdí, pluje - dopravní prostředky, jejich účel, kde se pohybují

- budeme sledovat dopravní situace na silnicích i křižovatkách

- připomeneme si funkci semaforu, správné přecházení i nejznámější dopravní značky

- zahrajeme si hru "Na dopravu", "Na barevná auta"27. 2. - 3. 3.  - JARNÍ PRÁZDNINY

15. 3.  divadlo v MŠ  "Pasáček vepřů“

 

 

Únor

 

Únor

- čeká nás: putování z pohádky do pohádky
                   prohlížení pohádkových knížek
                  
naučíme se hudebně-pohybovou hru "Růženka"
                   budeme rozeznávat dobro a zlo
- únorové veselice - masopust a jeho zvyky:
                  
vyrobíme si jednoduchou karnevalovou masku
                   zatančíme a zasoutěžíme si při karnevalovém reji
                   naučíme se nové básničky "Karneval", "Masopust"

 27. 2. - 3. 3. jarní prázdniny

15. 2. divadlo v MŠ " O skřítcích usínáčcích"

 

22. 2.  K A R N E V A L ve třídě


"Odkud ten náš holub letí?"
"Letím z lesa, milé děti,
vrkú, vrkú, vrkú."
"Cos tam viděl, holoubku?"
"Perníkovou chaloupku
u černého smrku."
"Viděls také Mařenku?"
"Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem
krmili se perníkem."
"A když z okna na zahradu
vystrčila baba bradu,
nebáli se, holoubku?"
"Kdepak! Zamkli chaloupku
na cukrový klíč -
a už byli pryč!"

 

 

 

 

Leden

 

Leden

- sdělíme si dojmy a zážitky z Vánoc, nakreslíme si nejmilejší dárek, připomeneme si legendu o Třech králích
- povíme si o zimní přírodě, změnách, počasí, o důležitosti otužování, zimních sportech
- užijeme si hry se sněhem /stavění sněhuláků/ i na sněhu /bobování, cesty ve sněhu/
- pomocí pokusů budeme objevovat vlastnosti sněhu a ledu
- budeme krmit ptáčky, pozorovat stopy zvěře
- výtvarně ztvárníme zimu

18. 1. divadlo v MŠ "Perníková chaloupka"

 

 

Zima

Mrzne, sněží, to to zebe,

hodně sněhu spadlo z nebe,

ptáčkové teď starost mají,

jak potravu obstarají.

Kde jsou v domě hodná dítka,

dávají jim do krmítka, trochu zrní, 

trochu máčku, ať si dají do zobáčku.

 

 

 

 

Prosinec


Prosinec

Vánoční stromeček

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.  

-  povíme si o adventních zvyklostech, vyzdobíme si šatnu i třídu

-  naučíme se básničky o Mikuláši, čertech a v pondělí 5. 12.  se budeme těšit na mikulášskou nadílku 

-  naučíme se písničky a básničky o zimě, Vánocích

-  poslechneme si i zazpíváme koledy

-  vyrobíme dárky a přáníčka

-  po vánoční nadílce si budeme hrát s novými hračkami

-  ve čtvrtek 1. 12. se půjdeme podívat na Vánoční jarmark ZŠ Kosmonosy

-  ve čtvrtek 15. 12. od 15.00 hod. zveme všechny na vánoční besídku

-  v úterý 20. 12.  od 15.00 hod. vánoční dílnička s rodiči a od 16. 00 hod. před pavilonem D vypustíme balonky s přáním a zazpíváme si společně koledy

 

 

Listopad

 

  Listopad

- při vycházkách budeme pozorovat stromy /listnaté-jehličnaté/, keře
  řekneme si o vlastnostech dřeva a co se z něho vyrábí
- povíme si, co děláme celý den, zopakujeme si pojmy: ráno-poledne-večer,
  včera-dnes-zítra, týden-měsíc-rok
- poznáme naše tělo, jeho části, funkce, smyslová ústrojí, orgány
  zahrajeme si "Na lékaře"
  povíme si o péči o zdraví, nebezpečí úrazu

Podzim

Obloha je šedivá,
jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu
schovávají šišky.

Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté,
po nich Podzim přichází:
„Tak, tady mě máte!“

 

 

 2. 11. divadlo v MŠ „Houbařská pohádka“


11. 11. „Dětská nota“ - koncert v Muzeu Škoda Auto /předškoláci/

 


 24. 11. vánoční fotografování

 

 

Říjen


Říjen


- pozorování charakteristických znaků podzimu
- objevování rozmanitostí přírody a nacházení její krásy
- poznávání různých druhů stromů, keřů, plodin
- sbírání a tvoření z přírodnin
- všímání si změn počasí, výroba kalendáře počasí
- hry v přírodě


 5. 10.  " Od  motyky k traktoru" výstava s výukovým programem a dílničkou v Dobrovici
12. 10. " Kocourek Modroočko" divadelní představení v MŠ
13.10.  "Zoubková víla" nácvik dentální hygieny zábavnou formou
21. 10. " Kloboukový bál" - dopoledne na zahradě MŠ
26.10. - 27. 10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pouštění draka

Jiří Žáček

 

"Draku, ty jsi vážně drak?"

"Hudry, hudry, je to tak!"

 

"A máš zuby dračí?"

"Mám dva, to mi stačí."

 

"A co těmi zuby jíš?"

"Princezen mám plnou spíž!"

 

"Ach ty lháři, každý to ví,

že jsi jenom papírový."

 

 

Září


Září

Srdíčková školka
Chodím do srdíčkové školky,
jsou tu kluci, jsou tu holky.
Všichni jsou tu kamarádi,
tančí, kreslí, dovádí,
že tu s námi není máma,
to nám vůbec nevadí.

- zavzpomínáme si na prázdniny
- přivítáme nové kamarády, seznámíme je s naší třídou, hračkami, prostředím školky
- domluvíme si společná pravidla soužití v naší třídě
- uspořádáme výstavku ovoce a zeleniny
- ovoce a zeleninu budeme poznávat nejen zrakem, ale i hmatem, čichem, chutí
- naučíme se podzimní básničky, písničky

V úterý 13. 9. 2016 od 15.00 hod. zveme všechny rodiče na krátkou informativní schůzku ke školnímu roku 2016/17.

Ve středu 21. 9. divadelní představení v MŠ „POHÁDKY PROTI PLÁČI“