Zájmové kroužky


Angličtina ve spolupráci se školou Hampson

Sportovní kroužek

- všestranná sportovní příprava pro děti od 4,5
- základy sportovních her
- rozvoj pohybových schopností a dovedností


Plavecký výcvik v Jičíně

Cvičení rodičů s dětmi

- pro děti od 2 do 4 let
- i pro děti, které nenavštěvují naši MŠ
- veselé cvičení a hraní
- správná koordinace pohybů
- rozvoj základních pohybových schopností a dovedností
- seznamování se s prostředím MŠ