Zájmové kroužky


Angličtina ve spolupráci se školou Hampson

Sportovní kroužek

- všestranná sportovní příprava pro děti od 4,5
- základy sportovních her
- rozvoj pohybových schopností a dovedností


Aerobik

- zábavné a zdraví prospěšné cvičení pro děti od 3 let
- všestranně zaměřená pohybová průprava
- rozvoj rytmického cítění,pohybové paměti a estetiky pohybu
- základní kroky aerobiku pomocí básniček
- veselé aerobikové sestavičky
- vše formou her s písničkami

Plavecký výcvik v Jičíně

Cvičení rodičů s dětmi

- pro děti od 2 do 4 let
- i pro děti, které nenavštěvují naši MŠ
- veselé cvičení a hraní
- správná koordinace pohybů
- rozvoj základních pohybových schopností a dovedností
- seznamování se s prostředím MŠ