Aktuality

Umístění dětí o prázdninovém provozu

 

A přízemí – MŠ Debř, MŠ Beruška, MŠ Čtyřlístek,

A patro – MŠ Čtyřlístek     

B patro – MŠ Sluníčko, MŠ Pampeliška, MŠ Pastelka, MŠ Březno

D přízemí – MŠ Kosmonosy děti ze tříd - Motýlková, Medvídková, Sluníčková a Pohádková

D patro – MŠ Kosmonosy děti ze tříd - Kopretinová, Srdíčková, Jahůdková a Berušková

 

 

 V měsíci červnu se s MŠ  Kosmonosy rozloučilo 62 předškoláků z 8 tříd. Za celý rok prožili mnoho akcí, výletů, školu v přírodě, výtvarné soutěže a další činnosti. Rozloučení byla různá: námořnická slavnost, opékání s rodiči, sportovní odpoledne, slavnostní vyřazení ve třídách, diskotéka pro děti. Všichni předškoláci obdrželi pamětní list a knihu, kterou si budou do roka umět přečíst. Přejeme všem krásné prázdniny.

Přihláška ke stravování pro nově příchozí děti

Dokument ke stažení: [soubor]

Informativní schůzka

 

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve středu 14. 6. od 15,15 hodin na pavilonu „A“ přízemí Srdíčková třída.

 

 

 

 

Informace pro rodiče dětí z ostatních školek k prázdninovému provozu

Informace pro rodiče na prázdninový provoz


na prázdninový provoz v MŠ Kosmonosy, který bude v termínu od 24.7. do 4.8. se budou vybírat následující částky.

 

Školné         30,- Kč/den

Stravné       33,- Kč (základní sazba)

                    36,- Kč (odložená školní docházka)

 

- předškolní děti školné neplatí.

 

Částky můžete uhradit dne 12.6. 2017 v rozmezí 12:00 – 16:00 hodin nebo 13.6.2017 od 6:00 do 15:00 hodin.

Kdo nebude mít do 13.6. 2017 uhrazeno, nemůže být přihlášen.

 

-  přeplatek (pouze za stravné), který vznikne při odhlášení dítěte je možno si vyzvednout první týden v září v rozmezí 8:00 – 12:00 hodin.

 

Odhlášení dítěte je na emailu jidelnamskosmonosy@seznam.cz vždy do 6. hodiny ranní daného dne.

 

 

 

Vedoucí školní jídelny

Martin Vaněk

 

 

 

 

Odjezd na školku v přírodě sraz dětí a příjem kufrů od pavilonu A ze spoj. chodby. Návrat k MŠ je ve 14 00h.

 

 

 

Výsledky zápisu

 

Seznam dětí přijatých do MŠ Kosmonosy od 1. 9. 2017

Přihlášeno 78

Přijato 50

Přijatý-P

Nepřijatý-N


1-N

2-N

3-P

4-N

5-N

6-P

7-P

8-P

9-N

10-N

11-N

12-P

13-P

14-N

15-N

16-N

17-P

18-N

19-P

20-P

21-N

22-P

23-P

24-P

25-P

26-N

27-N

28-P

29-N

30-P

31-P

32-P

33-N

34-P

35-P

36-P

37-P

38-N

39-P

40-N

41-N

42-N

43-P

44-P

45-P

46-N

47-P

48-P

49-P

50-P

51-N

52-P

53-P

54-P

55-P

56-P

57-P

58-P

59-P

60-N

61-N

62-N

63-P

64-P

65-P

66-P

67-N

68-P

69-P

70-P

71-P

72-P

73-P

74-N

75-P

76-P

77-N

78-P


 

 

 

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ Kosmonosy, příspěvková organizace, okres Mladá Boleslav

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.“ V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2017.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ
- pravidelná denní docházka
- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně
- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
- přípravná třída ZŠ, zahraniční škola, individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 přijetí do jiného typu školy ředitelce

3) Individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 individuální vzdělávání dítěte ředitelce MŠ, kde je dítě přijato
- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
- ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitelka MŠ
 

 

ČÁRY MÁRY NA PALOUČKU

Počasí se nám vydařilo a čáry máry na paloučku byly super.

Letošní rok se všechny děti pokusily vytvořit živou perníkovou chaloupku.

Výtvarná soutěž

Podpořte své děti ve výtvarné soutěži.

https://www.facebook.com/pg/detskaobuvhejrup/photos/?tab=album&album_id=1325605647478699

Výstava v Bondy Centrum končí v pátek 28.4.2017.

Hlasování na FACEBOOKU končí v neděli 30.4.2017 ve 24.00 hod.

 

 

 

Žádost o přijetí do MŠ

Dokument ke stažení: [soubor]

Zápis

Dne-2.5.2017

se koná

Zápis

 

do

Mateřské školy Kosmonosy

Čas:9.30 h-14.00h

Místo-kancelář 

 

Kritéria po přijetí dětí do MŠ:

  • 1. Děti, které do 31.8.2017 dosáhnou pátého roku věku a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné, s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ.
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

 

Doklady potřebné k přijetí:-

·       Občanský průkaz

·       Rodný list dítěte

·        Potvrzení trvalého pobytu dítěte

·       Potvrzení, že je dítě řádně očkováno-/od lékaře/možno v MŠ vyzvednout evidenční list-a potvrzení o očkování již zapsat do EL/

 

 

 

JARNÍ PRÁZDNINY – PROVOZ NA PAVILONU „C – PŘÍZEMÍ – POHÁDKOVÁ TŘÍDA“ pro přihlášené děti

 

 

 

Naše MŠ se zapojila do tohoto programu

 

Dokument ke stažení: [soubor]

Zápis

Zápis do MŠ proběhne 2. 5. 2017. Bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 

Dne 2. 1. 2017 bude v MŠ otevřena Pohádková třída na pavilonu „C“

Pouze pro přihlášené děti.

 

 


 
Dne 23. 12. bude MŠ uzavřena
 
 
 


 
 Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017
 
 


 

Ať to každý vidí. MŠ Kosmonosy má Zdravou školní jídelnu. Martin Vaněk a Jana Křížková včera vylepili samolepku, která o tom informuje. Foto: Deník/Martin Weiss

 

Méně cukru, méně soli. Kuchyně Mateřské školy Kosmonosy vaří vzorně!

Kosmonosy - Zdravější školní stravování je jedním z největších témat, která se v českém školství aktuálně řeší. Ze škol mizí bufety, jejichž nabídka neodpovídá požadavkům nové vyhlášky ministerstva školství, a také školní kuchyně vyměňují staré postupy za nové. V tomto ohledu má před jinými školskými zařízeními náskok Mateřská škola Kosmonosy, jejíž kuchyně se jako první a zatím jediná v regionu dočkala certifikátu „Zdravá školní jídelna"

 „Ozdravovat zdejší stravování jsme začali už před třemi lety, kdy jsem nastoupil," líčí začátky celé série změn Martin Vaněk, třiadvacetiletý vedoucí jídelny. „Šlo to postupnými kroky," dodává.

Na stůl se postupně začalo dostávat více luštěnin, snáze stravitelnější obiloviny jako třeba bulgur, méně cukru a výrazně méně soli, kterou nahrazují bylinky. Změny Vaněk mnohokrát konzultoval s vedoucím kuchařem a kuchyni se jim podařilo během krátké doby posunout výrazně směrem kupředu. Když se pak z iniciativy Státního zdravotního ústavu a ministerstva zdravotnictví zrodil projekt Zdravá školní jídelna, Kosmonosy s účastí neváhaly.

Následovaly pravidelné návštěvy hygieniček, hodnocení jídelníčků i dodržování výživových norem, tedy takzvaného spotřebního koše, a po odladění drobných nedostatků jídelna certifikát získala. Martin Vaněk společně s ředitelkou školky Janou Křížkovou mohli včera vylepit samolepku, která na kvality zdejší jídelny upozorní každého návštěvníka.

„Musím poděkovat kuchařkám i učitelkám, bez kterých by to nešlo. Hlavně učitelky musí jít totiž v tomto ohledu příkladem. Když slyším, že v některých školkách zdravější stravování právě učitelky ignorují a raději si objednají pizzu, vidím, jaké tady máme štěstí," vzkazuje Vaněk svým kolegům.

Na tom, aby se děti naučily jíst zdravěji, mají však podle něj zdaleka největší vliv rodiče. Právě z domova totiž pochází základ stravovacích návyků. Reakce rodičů na změny jsou zatím výhradně pozitivní. Vztah ke zdravému jídlu však chtějí budovat i přímo ve školce: „Už máme zkušenost s pěstováním bylinek, ale uvažujeme třeba o tom, že by si děti mohly upéct vlastní chleba. S malými dětmi je to sice složitější, než s dětmi na základní škole, ale jsem si jistý, že něco vymyslíme," dodává Vaněk.

A jaké cíle má kuchyně v kosmonoské školce do budoucna? Především pokračovat v nastaveném trendu, být kreativní a inovativní a udržet si nově získaný certifikát i do budoucna.

Autor: Martin Weiss

  

Informace pro rodiče budoucích školáků      

Dne 13. 12. od 16.00h se v MŠ Kosmonosy uskuteční schůzka rodičů dětí, které půjdou letos k zápisu do ZŠ Kosmonosy.

 

 

Podzimní prázdniny

Rozmístění dětí na podzimní prázdniny PAVILON „C“

Pohádková třída (přízemí) – pohádky, motýlci, kopretiny a berušky

Jahůdková třída (patro) – jahůdky, sluníčka, srdíčka a medvídci

 

 

Organizace školního roku 2016/2017


Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 27. 2. – 5. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

 

Cvičení - Rodičů a dětí  začíná v úterý 20. 9. 2016

Sportovky - středy - začínáme 5. října 2016

 

Školní rok 2016/2017

 

Vítáme vás v novém školním roce 2016/2017


 

Oznámení z jídelny MŠ

Oznámení o zvýšení ceny stravného

          od 1. září 2016

 

 

Vážení rodiče,

 

z důvodu každoročního zvyšování cen za potraviny a dle limitů

vyhlášky  č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

jsme nuceni navýšit částku na stravné.

 

Děti 3-6 let            z původních 31,-    na      33,-

Děti starší 7 let      z původních 34,-    na      36,-

Zaměstnanci           z původních 25,-    na      30,-

 

 

Změny se projeví již na platbách na září, tedy 15. srpna 2016.

 

 

V Kosmonosech 27. června 2016

Vedoucí ŠJ

Martin Vaněk

 

 

Stop kyberšikaně

 

 

Pro rodiče

Vážení rodiče, pokud hledáte jakoukoliv informaci, zda se jedná o kyberšikanu, počítačovou kriminalitu či jiný jev, doporučujeme k přečtení nebo k prolistování naši příručku.

www.kyberšikana.eu

KYBERŠIKANA -šikana, která se odehrává ve světě informační a telekomunikační techniky. Jde o takové jednání, které má oběť záměrně ohrozit nebo jí ublížit prostřednictvím prostředků informační a telekomunikační techniky.

 

 

 

Co potřebuje dítě do školky?

Dítě do školky potřebuje pohodlné oblečení, ve kterém si může hrát, cvičit, tančit, malovat.

Potřebuje také bačkůrky s protiskluznou podrážkou (z důvodu bezpečnosti), nevhodné jsou hlavně pantofle - není zpevněný kotník.
Na pobyt venku by děti měly mít také pohodlné oblečení podle počasí. Naší prioritou je podporovat u dětí zvídavost a hravost, často s dětmi chodíme do lesa, na louky a na hřiště, tam se mohou děti během hry zašpinit - volte proto oblečení k tomuto účelu.
Děti, které ve školce spí, potřebují pyžamo.

 

Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé "nehody". Pláštěnku pro případ výletu.

 

 

Telefonní čísla do tříd:

Srdíčková třída – 730513588

Medvídková třída – 730513587

Sluníčková třída – 730513590

Berušková třída – 730513589

Pohádková třída – 730513586

Jahůdková třída – 730513585

Motýlková třída – 730513592

Kopretinová třída – 730513591

Telefon neslouží k odhlašování obědů