Aktuality

Vrácení čipů

 

Rodiče dětí, které odešly do základní školy, mají možnost vrátit čipy do konce září 2019.

Po tomto termínu budou čipy deaktivovány a nebude možné je vrátit a požadovat za ně zálohu.

 

 

 

Úprava provozní doby

 

Rodiče,

od pondělí 16. 9. 2019 se upravuje provozní doba Mateřské školy Kosmonosy.

 

Otevřeno bude od 6,15 hodin do 16,45 hodin

 

 

 

 

Den ve školce

 

Den ve školce

 

6.15 - 8.30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

         

8.30 - 9.00 Pohybové aktivity

 

9.00 - 9.15 Osobní hygiena, dopolední svačina

 

9.15 - 9.45 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

 

9.45 - 11.45         Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

 

11.45 - 12.15       Osobní hygiena a oběd dětí

 

12.15 - 14.00       Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 

14.00 - 14.30       Odpolední svačina, osobní hygiena

 

14.30 - 16.45       Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

 

 

 

Sportovky

 

Odpolední cvičení

 

SPORTOVKY

 

-PRO DĚTI OD 4-6 LET

-        cvičení zaměřené na cílený rozvoj pohybových aktivit dítěte

-        MÍČOVÉ HRY, aerobní cvičení, ŘÍKADLA

-        SPORTOVNÍ NÁČINÍ, nářadí,

-        základy atletiky, zdravotní cvičení

KDY: každou středu odpoledne

KDE: MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONOSY – PAVILON  D -MOTÝLKOVÁ  TŘÍDA

S KÝM:   MAJKOU

Cvičitelkou 1. třídy pro předškolní děti

ZAČÍNÁME 2. Října 2019

Končíme  29.1.2020

 

kurzovné: 750- Kč

INFORMACE NA TEL: 607 616 290

 

 

 

Cvičení rodičů a dětí

 

Odpolední cvičení

Pro rodiče a děti

 

-PRO DĚTI OD 2-4 LET

-        PROTAHOVACÍ A POSILOVACÍ CVIČENÍ FORMOU HRY

-        MÍČOVÉ HRY, HUDBA, ŘÍKADLA

-        SPORTOVNÍ NÁČINÍ

 

KDY:

každé úterý od 16,00 do17,00 hodin

KDE: MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONOSY –

Pavilon D – Motýlková třída

S KÝM:   MAJKOU

Cvičitelkou 1. třídy pro rodiče a děti

ZAČÍNÁME  17.9.2019

kurzovné: 50,- Kč 1 dítě / za hodinu

 

 

INFORMACE NA TEL: 607 616 290

 

 

 

 

 

Telefonní čísla do tříd

 

 

Telefonní čísla do tříd: Telefon neslouží k odhlašování obědů

Srdíčková třída – 730513588

Medvídková třída – 730513587

Sluníčková třída – 730513590

Berušková třída – 730513589

Pohádková třída – 730513586

Jahůdková třída – 730513585

Motýlková třída – 730513592

Kopretinová třída – 730513591

 

Odhlašování obědů do 6.00 hod: tel. 326 724 645 / jidelnamskosmonosy@seznam.cz / strava.cz

 

 

 


 

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVEM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


 

Dokumenty k zápisu

 

Dokumenty potřebné k zápisu  je možné stáhnout viz příloha nebo vyzvednout u kanceláře MŠ.

Dokumenty – prosíme vytištěné oboustranně (ne na 2 listy)

 

Dokument ke stažení: [soubor]

Dokument ke stažení: [soubor]

Motto

 

MOTTO

„Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy.“

Tohle jsem se naučil:

·       všechno se rozděl

·       hraj fér

·       nikoho nebij

·       vracej věci tam, kde jsi je našel

·       uklízej po sobě

·       neber nic, co ti nepatří

·       když někomu ublížíš, řekni, promiň

·       před jídlem si umyj ruce

·       splachuj

·       teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře

·       žij vyrovnaně

·       trochu se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a
hraj si a pracuj

·       každý den odpoledne si zdřímni

·       když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku
a drž se s ostatními pohromadě

·       nepřestávej žasnout

·       vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku
kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a
nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví

·       a nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo,
které ses naučil největší slovo ze všech

DÍVEJ SE.

 

Všechno, co potřebuju znát, tam někde je.
Slušnost, láska a základy hygieny.
Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.

Robert Fulghum

 

 

 

Co potřebuje dítě do MŠ

 

Co potřebuje dítě do školky?

Dítě do školky potřebuje pohodlné oblečení, ve kterém si může hrát, cvičit, tančit, malovat.

Potřebuje také bačkůrky s protiskluznou podrážkou (z důvodu bezpečnosti), nevhodné jsou hlavně pantofle - není zpevněný kotník.
Na pobyt venku by děti měly mít také pohodlné oblečení podle počasí. Naší prioritou je podporovat u dětí zvídavost a hravost, často s dětmi chodíme do lesa, na louky a na hřiště, tam se mohou děti během hry zašpinit - volte proto oblečení k tomuto účelu.
Děti, které ve školce spí, potřebují pyžamo.

 

Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé "nehody". Pláštěnku pro případ výletu.

 

 

 

 

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ Kosmonosy, příspěvková organizace, okres Mladá Boleslav

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.“ V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2017.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ
- pravidelná denní docházka
- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně
- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
- přípravná třída ZŠ, zahraniční škola, individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 přijetí do jiného typu školy ředitelce

3) Individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 individuální vzdělávání dítěte ředitelce MŠ, kde je dítě přijato
- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
- ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitelka MŠ
 

 

Naše MŠ se zapojila do tohoto programu

 

Dokument ke stažení: [soubor]

Stop kyberšikaně

 

 

Pro rodiče

Vážení rodiče, pokud hledáte jakoukoliv informaci, zda se jedná o kyberšikanu, počítačovou kriminalitu či jiný jev, doporučujeme k přečtení nebo k prolistování naši příručku.

www.kyberšikana.eu

KYBERŠIKANA -šikana, která se odehrává ve světě informační a telekomunikační techniky. Jde o takové jednání, které má oběť záměrně ohrozit nebo jí ublížit prostřednictvím prostředků informační a telekomunikační techniky.